Werkgelegenheidsgraad van 71 procent hoogste ooit in ons land

2 oktober 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Werkgelegenheidsgraad van 71 procent hoogste ooit in ons land

71 procent van de Belgische 20- tot en met 64-jarigen is aan het werk. Dit is het hoogste precentage ooit in ons land. De werkgelegenheidsgraad stijgt op één jaar tijd met twee procentpunt.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de belangrijkste resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor het tweede kwartaal van 2019. De eerste cijfers gaan over de werkgelegenheidsgraad. Die zet de totale werkgelegenheid (van loontrekkenden en zelfstandigen) in een land of regio af ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar in dat land of die regio.

73,2% is EU2020-streefcijfer

In het tweede kwartaal van 2019 was 71% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Tegenover het vorige kwartaal is dit een toename met 1,2 procentpunt; ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar stijgt het cijfer met 2 procentpunt (grafiek 1).

De werkgelegenheidsgraad stijgt sterk bij beide geslachten tot 75,1% bij mannen en 66,9% bij vrouwen, en neemt het sterkst toe bij de 55-plussers. Het percentage werkende 55-64-jarigen bedraagt 52,3%.

Grote regionale verschillen

De werkgelegenheidsgraad evolueert positief in de drie regio’s maar de verschillen tussen de regio’s blijven groot. In het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen 76%, in Wallonië 65,2%. Brussel blijft zelfs steken op 61,7%.

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen blijft dalen in de drie regio's van ons land en komt op 5,4%, dit is het laagste niveau sinds het begin van de metingen in de jaren 1980.

De werkloosheidsgraad wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal nwwz tussen 18 en 65 jaar en de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar.

De werkloosheidsgraad van vrouwen stabiliseert op 5%, die van mannen daalt naar 5,7%, maar de jeugdwerkloosheidsgraad daalt het sterkst en ligt op 13,6%.

De kloof tussen de Vlaamse werkloosheidsgraad en de Brusselse en Waalse anderzijds, verkleint. In Vlaanderen is 3,3% van de beroepsbevolking werkloos, in Wallonië gaat het om 6,9% en in Brussel om 12,8%.