Registreer voor de e-nieuwsbrief

Wekelijkse HRupdate

Iedere woensdag in je mailbox.

Wekelijks alle human resource highlights rechtstreeks in uw mailbox?

Wij zorgen ervoor! Meld u vandaag aan voor onze HRupdate.

Deze nieuwsbrief brengt u de nieuwste need-to-knows uit de human resource wereld. Daarnaast blijft u makkelijk op de hoogte van vacatures en position switches binnen uw vakgebied.

 

HRmagazine respecteert uw privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het inschrijvingsformulier of voor het aanvragen van een abonnement), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.