Vision & strategy
Strategy

Operations
Operations

Tech
Tech

Tech
Posts

Events
Events

Carreer
Career

  • N
  • W
  • S

De Eerste 100

De eerste 100 dagen van Wim Van Roy: De digitale weg naar een hoger niveau

Na twintig jaar in de bouwsector werd Wim Van Roy group talent director bij La Lorraine Bakery Group (LLBG). De uitbouw en digitalisering van een eigen Academy zijn de prioriteiten tijdens zijn eerste 100 dagen. 

Fusie

Zo ontzorgt hr een fusie in de zorg

De ziekenhuizen AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek werken weldra samen onder de nieuwe naam AZ Rivierenland. Daar hoort een nieuw personeelsstatuut bij. De personeelsleden keurden de nieuwe arbeidsvoorwaarden met een ruime meerderheid goed. Een terechte hoera-sfeer? En welke uitdagingen liggen er nu voor de boeg?

INSide

Fair play. Op en naast het veld.

Bert Simoens, Hr-manager Pattyn Group

Het beste uit de medewerkers naar boven halen zodat zij hun talent maximaal ontplooien, dat beschouw ik als mijn missie bij Pattyn Group. Hetzelfde doel geldt op het voetbalveld wanneer ik de spelertjes train. Coachen, dat is jonge gastjes die elkaar nog niet goed kennen, laten connecteren en het wederzijdse vertrouwen opbouwen. Zo beleven ze samen plezier en volgen de resultaten. Op het werk slingert het pad op dezelfde manier omhoog.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgeluk

Het werkgeluk van de medewerkers staat steeds meer hoog op de agenda. “De inhoud van de job, de autonomie van de werknemer en de rol van de leidinggevende zijn vaak beslissende factoren”, zo luidt het bij de deelnemers aan de rondetafel. “Maar de werkgever is maar tot op bepaalde hoogte verantwoordelijk voor dat geluk. We mogen hen niet te veel pamperen.”

De eeuw van de vrouw

De man als rolmodel voor gendergelijkheid

Volgens het Wereld Economisch Forum duurt het in West-Europa nog zestig jaar en in de wereld nog honderd jaar voor gendergelijkheid een feit is. ‘De eeuw van de vrouw’ van Alexander De Croo is een pleidooi om haast te maken. Een van de hefbomen? Laat mannen, samen met vrouwen, het voortouw nemen in de strijd voor volledige gelijkheid tussen man en vrouw. HRmagazine was getuige van het gesprek tussen de auteur en twee topmanagers uit het bedrijfsleven.

Ook mannen bedanken steeds meer voor ‘always on’-carrières’