Voka wil duaal leren sneller in technische richtingen

5 augustus 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Voka wil duaal leren sneller in technische richtingen

Voka vindt dat duaal leren niet snel genoeg mogelijk wordt in de technische richtingen van het secundair onderwijs. Net daar zit nochtans potentieel de echte stroomversnelling, vindt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

De Vlaamse Regering legde op haar ministerraad van vrijdag 19 juli 27 nieuwe duale studierichtingen vast voor het schooljaar 2020-2021. Die komen bovenop de 79 duale studierichtingen die volgend schooljaar van start gaan.

Die nieuwe opleidingen bevinden zich vooral in het beroeps- en buitengewoon onderwijs en in specifieke 7de-jaren waar een beperkt aantal leerlingen bereikt wordt. Nochtans spraken onlangs zowel de onderwijskoepels als de werkgevers- en werknemersorganisaties de gezamenlijke ambitie uit om maar liefst 43 bijkomende opleidingen te selecteren, waaronder 9 TSO-opleidingen.

“De echte stroomversnelling zal er pas komen als duaal leren ook in technische richtingen aan bod komt. Dat zou de grote vernieuwing ten opzichte van het oude stelsel van leren en werken in de verf zetten. Als men te lang wacht, zal de ontegensprekelijke meerwaarde van duaal leren niet duidelijk zijn voor ouders en leerlingen”, waarschuwt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Niet wachten op eindtermen

Voka heeft begrip voor bepaalde operationele hindernissen. Een kwalitatief programma van duaal leren vraagt voldoende tijd. De Vlaamse werkgeversorganisatie denkt echter dat de onderwijskoepels het proces afremmen omdat ze eerst duidelijkheid willen over de nieuwe eindtermen en liever wachten op de uitrol van het hervormde secundair onderwijs.

Voka is dan ook tevreden dat de bevoegde ministers Crevits (Onderwijs) en Muyters (Werk) de druk hoog houden door vandaag al in de regelgeving vast te leggen dat deze opleidingen in september 2021 moeten starten. Dat geeft voldoende tijd om het nodige overleg op te starten. Bovendien vragen de ministers een duidelijk actieplan om technische opleidingen in de derde graad succesvol uit te rollen.

De volgende Vlaamse regering moet volgens Voka snel werk maken van meer studierichtingen, een betere aansturing, structurele financiering, enzovoort. "Daarnaast moet er verder werk gemaakt worden van duaal leren in het volwassenen- en hoger onderwijs. We merken veel enthousiasme bij onze bedrijven en ook bij de onderwijsinstellingen. Voka blijft in ieder geval mee aan de kar trekken”, aldus Hans Maertens.