“Vergeet de emoties van je medewerkers niet”

12 oktober 2020
Tekst
Patrick Verhoest
“Vergeet de emoties van je medewerkers niet”

Leiderschap kan je instrumenteel of menselijk benaderen. Argenta CEO Marc Lauwers koos voor een diepmenselijke en herkenbare vorm van leidinggeven.

Voor Marc Lauwers, CEO van Argenta, draait leiderschap om de manier waarop je als verantwoordelijke de relatie legt tussen enerzijds de doelstellingen van het bedrijf en anderzijds het belangstellingsveld en het welzijn van de werknemer, diens emotionele achtergrond en het menselijk aspect daarrond.

De waarden en cultuur van een familiebedrijf

De CEO kwam terecht in een snelgroeiende organisatie waar een mix werkte van mensen die al langer in dienst waren en nieuwelingen uit diverse financiële hoeken met hun eigen vorming en achtergrond. Vanuit die verscheidenheid van stijlen begon hij na te denken over leiderschap en leiderschapsvorming: “Vier jaar geleden bestond daar geen visie rond. We gingen op zoek naar een vormingsprogramma dat dicht bij de waarden van Argenta stond. Onze cultuur – met waarden als dichtbij, ondernemend, praktisch en eenvoudig – en onze stijl zijn nog steeds die van een familiebedrijf, ook al is Argenta een grote onderneming geworden. Het heeft nog altijd de historische roots en ademt de warmte uit van de familie Van Rompuy.”

Impeccable!

Volgens Marc Lauwers sloot het leiderschap dat medeauteur Frits Wilmsen beschrijft in zijn recent werk Impeccable Leadership, heel goed aan bij de warme menselijke cultuur, omdat deze methode sterk uitgaat van verbinding: “Uitgangspunt is dat een leidinggevende nooit mag vergeten dat elke medewerker betrokken is met zijn eigen achtergrond, emoties, verwachtingen en behoeftes. Die zaken moet je als leider op een of andere manier verzoenen met je zakelijke doelstellingen.”

Argenta ging aan de slag met Benedikte Demeestere van BeCoach die alle leidinggevenden in hetzelfde leiderschapsbad onderdompelde. Het leiderschapsprogramma werd de rode draad in een driedaagse opleiding van alle leidinggevenden. Marc Lauwers: “We zagen een gemeenschappelijk jargon ontstaan en onze organisatie – ook de werknemers – evolueerde in de positieve zin. We doen jaarlijks metingen bij onze collega’s over diverse aspecten rond arbeid en organisatie. Uit de vragen rond de waarderingsgesprekken en de richting die ons bedrijf uitgaat, blijken steeds betere scores. Dat sterkt me in de overtuiging dat we erin geslaagd zijn een gemeenschappelijke managementstaal en een herkenbare vorm van leiderschap te creëren.”