Umicore België voert een duidelijk beleid voor elektrische bedrijfswagens

12 september 2022
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Michael Demeyer (foto Michael)

Bij Umicore België kunnen sinds eind 2021 enkel nog elektrische wagens besteld worden in het wagenpark. De voorwaarden betreffende verbruik en het gebruik van laadstations staan haarfijn beschreven in de Car Policy.

Michael De Meyer volgt als comp & ben project manager ook het vlootgebeuren binnen Umicore België mee op. Na een overgangstraject waarbij nog anderhalf jaar plug-ins werden aangeboden, zijn nu nog enkel elektrische bedrijfswagens mogelijk. Binnen dat aanbod wordt automatisch aan de gebruiker een laadstation aangeboden thuis, als dat technisch mogelijk is. Michael De Meyer: “Om na te gaan of dat kan, wordt steeds een technische audit gemaakt. We checken bijvoorbeeld of de elektrische installatie conform is, en of medewerker in kwestie een oprit en garage heeft, aangezien een kabel niet op straat mag liggen bij een rijwoning.”

Laadstation

Umicore volgt maandelijks op wat het energieverbruik is voor de elektrische bedrijfswagen. Het systeem werkt met een badge, zo licht de comp & ben manager: toe “Via het netwerk gaat het verbruik telkens door naar onze partner MobilityPlus, het bedrijf dat ons in het hele laadgebeuren ondersteunt, of dat nu thuis is, onderweg of op het werk, waar we ondertussen ook bijna 300 laadstations hebben. De laadstations thuis worden ook voorzien van een energiecontroller. Dit om bij het laden van de wagen rekening te houden met andere elektriciteitsverbruikers in het huishouden. Hiermee kunnen hoge pieken vermeden worden. Dit intelligente systeem regelt dus de energie die een laadstation vrijgeeft.”

Maandelijks verbruik

Dankzij deze opvolging en rapportering door de externe partner, weet de werkgever elke maand voor elke gebruiker perfect hoeveel kilowattuur (kWh) werd verbruikt. “Om te bepalen hoeveel we terugbetalen aan die gebruiker, maken we gebruik van de boordtabellen van de CREG, de regulator. Hoewel we gestart waren met een forfaitair bedrag per kWh, dekte dit op een bepaald moment de kosten niet meer. Door de enorme prijsfluctuaties zijn we verplicht een nauwkeuriger opvolging te gebruiken. Extra voordeel is dat we ons op die manier op een zeer objectief gegeven baseren.”

Ontslag

De voorwaarden rond het laadstation staan in de Car Policy, ook wanneer medewerkers het bedrijf verlaten. “We hebben bepaald dat in functie van de leeftijd van het laadstation, de vertrekkende medewerker dat station kan overkopen tegen een vastgelegde prijs. Die daalt elk jaar en staat na vijf jaar op nul. Zo kan een werknemer het station behouden. Indien de werknemer dat niet wenst te doen, nemen we het laadstation weg op onze kosten.”