Synchroon of asynchroon leren: wat zegt de wetenschap?

2 november 2020
Tekst
Gastauteur
Synchroon of asynchroon leren: wat zegt de wetenschap?

Sinds de coronacrisis kreeg ook online leren een boost. Maar een klassikale opleiding omzetten naar een eLearning module is niet altijd een goed idee. Alleen een doordachte mix van synchroon en asynchroon leren leidt tot een hoog leerrendement.

We spreken over synchroon leren als er sprake is van een live ontmoeting tussen facilitator en deelnemer op hetzelfde moment. Dit kan online of offline gebeuren. Denk aan livewebinars of fysieke bijeenkomsten op kantoor.

Bij asynchroon leren gaan deelnemers zelfstandig aan de slag. Ze bepalen zelf het tempo, de plaats en het tijdstip wanneer ze leren. eLearning modules volgen, podcasts beluisteren of webartikels lezen zijn enkele voorbeelden. Ook bij asynchroon leren kan de trainer feedback geven, zij het uitgesteld.

Een medaille met twee kanten
Leren vraagt een mentale inspanning waarbij we nieuwe inzichten integreren met wat we al kennen. We leggen een extra stukje aan onze mentale puzzel. Nieuwe informatie een plek geven, vraagt tijd en hersencapaciteit. Zonder diepgaande verwerking leren we niet. Door asynchroon leerinhoud aan te bieden, nemen mensen de tijd die ze nodig hebben om de informatie te verwerken. De ene heeft meer tijd nodig dan de andere. Tijdens live-interventies bepaalt de trainer of groep het tempo. Is het tempo te snel, missen we het aha-moment en gaat de leeropbrengst naar beneden. Gaat het te traag, dan haken we af. Een andere sterkte van asynchroon leren is flexibiliteit.

Synchroon leren heeft als voordeel dat vragen onmiddellijk beantwoord worden, er feedback wordt gegeven en groepsleden van elkaar leren. Denk maar aan een rollenspel, een diepgaande discussie of collectieve reflectiemomenten. Deze acties vullen het leerproces aan en helpen deelnemers de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk. Het helpt hen zich voor te bereiden voor de leertransfert eens terug op de werkvloer. Tot slot gaat deze leervorm ook sociale isolatie tegen.

Bezin en…blend!
De voordelen van synchroon vangen de nadelen van asynchroon op en omgekeerd. Een zorgvuldig uitgekiemde ‘blend’ maakt daarom het verschil. Experten zeggen dat het grootste deel van opleidingen asynchroon kunnen zijn. Naast flexibiliteit is het vanuit neurologisch perspectief een sterke aanpak om nieuwe informatie op een rustig tempo een plek te geven in ons brein.

Verder benadrukken ze dat synchrone leermomenten even noodzakelijk zijn. De onmiddellijke aanspreekbaarheid, feedback, antwoorden op vragen, samenwerking en betrokkenheid laten reflectie toe. Denk steeds goed na op welke manier je een leerervaring opbouwt namelijk in functie van je deelnemers en de inhoud.

De uitgebreide lijst aan studies en wetenschappelijk onderzoek is terug te vinden in de 5-delige reeks ‘(The Right) Learning Modalities To Deliver Digital Learning’ op https://elearningindustry.com/asynchronous-and-synchronous-modalities-deliver-digital-learning