SERV: hoe kan VDAB een bredere rol opnemen?

25 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
SERV: hoe kan VDAB een bredere rol opnemen?

De SERV spreekt zich positief uit over een bredere rol voor de VDAB voor de activerings-, loopbaan- en dataregie. Het principe is goed, maar hoe zal een en ander gerealiseerd worden?

Een voorontwerp van decreet spreekt van drie regisseursrollen voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Dat kaderdecreet maakt het juridisch mogelijk dat de opdracht van de VDAB verbreedt. Er is sprake van een centrale datagedreven en resultaatsgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van het volledige activeringsbeleid.

Maar hoe?

Om deze opdracht ook effectief te realiseren, zijn bijkomende zaken nodig, zo stelt de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV). Dit zijn enkele vereisten:

  • een onderzoek naar financiĆ«le en operationele haalbaarheid voor de VDAB;
  • een debat over de verdere invulling van de verschillende rollen:
  • constructieve samenwerking met partnerorganisaties en andere overheden;
  • een gezamenlijke datavisie en -strategie;
  • een aangepaste aanpak en loopbaanbegeleiding voor niet-beroepsactieven.

Bron: SERV