Samen de droom verder waarmaken

1 oktober 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Samen de droom verder waarmaken

HR-director Sophie Vandamme werkte veertien jaar bij McBride, alvorens ze Europa’s grootste producent en distributeur van cosmetica en onderhoudsproducten inruilde voor Lidl in mei. 

Als HR-director voor België en Luxemburg is Sophie Vandamme verantwoordelijk voor de HR-strategie en de uitvoering ervan bij de supermarktketen die 10.000 Lidlianen, 5 distributiecentra en 315 winkels telt. Ze werd ook gevraagd om lid te worden van het Lidl-directieteam. Vandamme wil de medewerkers inspireren zodat ze meer kunnen bereiken dan ze ooit voor mogelijk hielden. “Ik wil vooral meewerken, vanuit mijn liefde voor onze medewerkers, aan het verder uitbouwen van een stimulerende werkomgeving zodat ieder van ons elke dag met veel goesting komt bouwen aan onze droom en 's avonds weer naar huis vertrekt met een goed gevoel van voldoening en tevredenheid.”

De eerste 100 dagen
Haar eerste hoofdopdracht was de verdere uitbouw van een samenhangend HR-team. De focus ging in eerste instantie uit naar haar eigen ploeg om die de volle kracht van teamwerk te laten ervaren. Een samenhangend team hebben, is een strategisch voordeel, vertelt de HR-director. “Hoe meer je naar gelukkige werknemers streeft binnen een ploeg, hoe meer je samen standhoudt. Binnen het HR-team werken we aan een cultuur waarin we leren van elkaar, kritische problemen durven te benoemen en snel herstellen van fouten. Om dit te kunnen is het belangrijk dat wij als ploeg samenhangen in gedrag en in handelen. We willen gealigneerd zijn met elkaar, duidelijk communiceren en mechanismen hebben via dewelke we voortdurend aan onze teamgenoten vertellen wat belangrijk is. Dat is de basis die we nadien naar buiten willen brengen.”

Lidl-droom
De eerste honderd dagen van Vandamme werden verder beheerst door de opmaak van het driejarenplan (zie kader) dat volgt uit het op punt zetten van de Lidl HR-strategie. Dat is de combinatie van principes, plannen en projecten die fundamentele vraagstukken aanpakken en oplossen zodat alle Lidlianen succesvol bijdragen tot het realiseren van de plannen van de organisatie. Vandamme: “Of het nu gaat om hogere effectiviteit, meer kwaliteit of meer flexibiliteit, het zijn de medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en energie de Lidl-droom tot leven brengen en helpen waarmaken.” De strategie is gebaseerd op de input van gesprekken met medewerkers uit de gehele organisatie. Einddoel is de vaardigheden van de werknemers systematisch te koppelen aan de veranderende behoeften van de organisatie. Sophie Vandamme ziet het daarbij als haar opdracht te zorgen dat het bedrijf de beste medewerkers aantrekt, beloont, motiveert, inspireert en laat groeien zodat Lidl haar missie en bedrijfsdoelstellingen kan realiseren. Een en ander leidde tot een driejarenplan.

Toekomstige uitdagingen
De nieuwe HR-strategie moet eveneens een antwoord bieden op de toekomstige uitdagingen voor het Lidl-personeel. Het nieuwe werken, de focus op de medewerkers en HR-analytics zijn de drie trends waarmee volgens de HR-director elk vooruitstrevend HR-beleid aan de slag moet. Het nieuwe werken houdt voor de filialen onder andere het zelfroosteren in, waarbij collega’s voor een stuk zelf aangeven welke uren en dagen ze willen werken per week. Voor de 400 medewerkers op het hoofdkantoor betekent het nieuwe werken thuiswerk, een flexibele arbeidsduur maar eveneens bewust omgaan met e-mailverkeer: “We versturen geen mails tussen 18 uur en 7 uur, en evenmin tijdens het weekend. Zo onderscheiden we werk- en thuistijd van elkaar.” 

HR-analytics
De focus op de medewerkers betekent aandacht voor hun ervaring en het verhogen van hun betrokkenheid. Dat moet leiden tot gemotiveerde en productieve werknemers. Tot slot is er de nodige aandacht voor HR-analytics. Lidl bouwt een HRIS-team uit, dat de brug moet vormen tussen HR en IT. “Het nieuwe HR-onderdeel zal uit beschikbare data analyses maken en verbanden leggen. Dat moet leiden tot efficiëntiewinsten en meer informatie om het HR-beleid te verfijnen.”