Meer gewerkte dagen in evenementensector, niet in de horeca

15 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Meer gewerkte dagen in evenementensector, niet in de  horeca

De versoepelingen voor de evenementensector hebben een gunstig effect op het percentage gewerkte dagen in de sector. In de week dat de versoepelingen aangekondigd werden (17 tot 23 augustus), steeg meteen het percentage gewerkte dagen. De horeca kende echter een terugval.

Dat blijkt uit de loongegevens die SD Worx analyseerde voor zijn Employment Tracker voor de maand augustus. In die maand steeg het percentage ‘gewerkte dagen’ en dat voor bijna alle sectoren, al zitten we nog niet op het peil van voor maart.

De horeca en de evenementensector blijven (naast de luchtvaart) de grootste gebruikers van tijdelijke werkloosheid.

Maatregelen met onmiddellijk effect : versoepeling evenementensector

Zowel een verstrenging als een versoepeling zien we vrij snel weerspiegeld in de tewerkstellingscijfers. De Antwerpse horeca zet de grootste stap terug t.o.v. juli (-10%) en dat ligt niet aan vakantie of ziekte.

De evenementensector/podiumkunsten (PC 304) maakt op maandbasis een positieve beweging van 36% naar 49%. Na een versoepeling van de evenenmentensector in juni, kende de sector opnieuw een verstrenging in juli tijdens de tweede golf. Deze terugval is duidelijk te zien in de cijfers met als dieptepunt de week van 20 juli (tewerkstellingspercentage van 24,10%).

Op 20 augustus kondigde de veiligheidsraad opnieuw een versoepeling aan voor de evenementensector. De toegestane capaciteit bij evenementen werd verdubbeld (van 100 naar 200 personen binnen, en van 200 naar 400 personen in openlucht) vanaf 1 september. Met een onmiddellijk effect op de tewerkstelling, was dit opvallend zichtbaar in de weekcijfers.

Antwerpse en Brusselse horeca meest getroffen

Alle regio’s zien een positief effect op hun tewerkstelling, met de grootste sprongen in Vlaams-Brabant met maar liefst 80%. Brussel, West- en Oost-Vlaanderen komen op bijna 60% uit (respectievelijk 58 en twee maal 59%). In Antwerpen blijft het percentage gewerkte dagen in deze sector beperkt tot 44%.

Uit de meest recente loonsgegevens van augustus blijkt dat de horeca in de provincies Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant het meest in het slop zitten. Ook Oost-Vlaanderen blijft onder de 50% gewerkte dagen .

Steven Rosseel, horecaverantwoordelijke bij SD Worx, stelt vast dat de horeca ter plaatse trappelt. De negatieve adviezen rond Brussel en Antwerpen, alsook de avondklok, hebben een effect gehad. Vandaar ook het hoge aandeel dagen waarvoor men een beroep blijft doen op tijdelijke werkloosheid. “Ter vergelijking: voor de West-Vlaamse horeca blijft dit beperkt tot 17%, of bijna de helft van in Antwerpen (33%).” Van de 100 te werken dagen in augustus zijn er dus 33 niet gewerkt door Corona. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, is het verschil gewerkte dagen voor West-Vlaanderen en Limburg 14% en 13%. “Voor Antwerpen en Brussel maar liefst 37%.”

Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx concludeert dat de tewerkstelling even onvoorspelbaar is als de opflakkeringen van het virus. “We zien wel een trend die voorzichtig positief is: over het algemeen zien we de tewerkstelling stijgen en het ziekteverzuim dalen, net als het percentage tijdelijke werkloosheid.”