Charter zet de mens centraal in het nieuwe normaal

29 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Charter zet de mens centraal in het nieuwe normaal

COVID 19 heeft de werkplek en mobiliteit voorgoed veranderd. De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceren een charter voor organisaties die de mens centraal zetten in een nieuw normaal van hybride werken en slimme mobiliteit.

De initiatiefnemers stellen vast dat de schokgolven ten gevolge van COVID-19 een impact hebben op de mobiliteit en op het welzijn van medewerkers. Er waren de positieve effecten op de mobiliteit zoals minder files en dus minder stress.

Anderzijds ervaart de werknemer ook nieuwe vormen van stress, zoals de gepercipieerde onveiligheid van de werkomgeving, een moeilijke thuiswerksituatie, de onzekerheid over hoe die thuiswerksituatie zal evolueren, de verbroken band met de organisatie en de collega’s door het vele thuiswerken, enz.

Kantelpunt

Iedereen in hr en ver daarbuiten voelt dat we op een kantelpunt staan voor hoe we werk en mobiliteit organiseren. Dit is het moment om twee zaken te organiseren

  • mobiliteit rond de medewerker, in plaats van rond de werkplek en
  • een hybride werkvorm die de medewerker centraal zet.

Baanbrekende Werkgever

Antwerp Management School, De Lijn en Jobat zetten daarom hun schouders onder een ambitieus charter Baanbrekende Werkgever. Organisaties kunnen vanaf vandaag het charter ondertekenen voor zover ze volgende pijlers willen integreren in hun beleid 2021:

  1. Minder onderweg
  2. Mensgericht beleid rond hybride werken
  3. Slimmer en groener onderweg

Bedoeling

Het charter Baanbrekende Werkgever geeft organisaties een kader en extra stimulans voor een beleid waarin de werknemer centraal staat.

Dit charter wil daarnaast ook de start zijn van een dialoog over hybride werken en nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen; een dialoog tussen

  • organisaties onderling,
  • werkgever en werknemer,
  • organisatie en syndicale partners én
  • organisaties en politieke stakeholders.

De medewerker centraal plaatsen zal het welzijn van werknemers verhogen. Dat zal dan weer een positief effect hebben op de ervaring en de tevredenheid van de klanten van de organisaties.

Het charter is een initiatief van De Lijn, AMS en Jobat. Zij danken een aantal voortrekkers die meeschreven aan het charter, met name SD Worx, Better Minds at Work, Elia, Telenet, Novartis, Aquafin en KPMG.

De volledige inhoud https://www.baanbrekendewerkgever.be/