Beloon uw werknemers met een consumptiecheque voor 31 december 2020

1 oktober 2020
Tekst
Gastauteur
Beloon uw werknemers met een consumptiecheque voor 31 december 2020

Het koninklijk besluit van 15 juli 2020 geeft werkgevers de mogelijkheid om tot 31 december 2020 aan hun werknemers een zogenaamde 'consumptiecheque' toe te kennen met een maximale waarde van 300 euro. Die cheques zijn geldig tot 7 juni 2021.

De consumptiecheques hebben heel wat voordelen: (i) als aan de cumulatieve voorwaarden is voldaan, worden zij niet als bezoldiging beschouwd en dus niet als zodanig belast, (ii) ze zijn bedoeld om de Belgische economie te helpen, aangezien ze alleen kunnen worden gebruikt in Belgische zaken (in een horecazaak, bij erkende of gesubsidieerde culturele instellingen en bij sportverenigingen met een gesubsidieerde of erkende federatie) en ten slotte (iii) tellen ze niet mee voor het voldoen aan de salarisnorm.

Maar waar moeten werkgevers op letten om ervoor te zorgen dat deze cheques niet als bezoldiging worden beschouwd?

  1. De consumptiecheque kan niet worden toegekend ter vervanging van een bestaande bezoldiging of voordeel;
  2. De toekenning moet deel uitmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of bedrijfsniveau. Als er geen vakbondsafvaardiging is of als de betrokken personeelscategorie in het algemeen niet onder een dergelijke overeenkomst valt, kan de toekenning worden geregeld in een individuele overeenkomst;
  3. De overeenkomst moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque vermelden;
  4. Het bedrag mag overigens niet hoger zijn dan 10 euro per cheque. Zo kunnen werknemers een maximum van 30 cheques van 10 euro krijgen;
  5. De cheque moet op naam van de werknemer staan. Om aan deze voorwaarde te voldoen, volstaat het dat de gegevens over de toegekende cheques vermeld staan op de individuele rekening van de werknemer;
  6. De cheque moet duidelijk de geldigheidsdatum vermelden (tot 7 juni 2021), net als de datum van uitgifte (tot 31 december 2020) en het feit dat de cheque alleen mag worden gebruikt in Belgische zaken die zijn opgenomen in het koninklijk besluit (horeca, cultuur en sport, zie hierboven);
  7. Tot slot kunnen de cheques niet geheel of gedeeltelijk tegen contant geld worden ingewisseld.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan, zijn er geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de toegekende cheques.

Er valt ook nog op te merken dat het koninklijk besluit geen andere regels vermeldt dan de regels die hierboven zijn uitgelegd. Tenzij de sector waartoe het bedrijf behoort een collectieve overeenkomst over consumptiecheques sluit, betekent dit dus dat de werkgever zelf bepaalde voorwaarden kan koppelen aan de toekenning ervan. Zo kan hij bijvoorbeeld de consumptiecheques al dan niet toekennen op basis van deeltijds werk, een vertrek uit de onderneming of de onderbreking van het arbeidscontract. Hij kan ook bepalen aan welke (categorieën van) werknemers hij de cheques toekent (zonder daarmee te discrimineren).

Deze consumptiecheques zijn een voordelige manier om verdienstelijke werknemers te belonen en bij te dragen aan het 'herstel' van de Belgische economie in deze moeilijke coronatijden. Wacht er dus niet mee. U hebt tot 31 december 2020 de tijd om hiervoor alle nodige stappen te zetten.

Pierre Dion & Manon Denis
Advocaten DLA Piper UK LLP