Belg neemt weer vlotter vakantie en heeft nog gemiddeld acht dagen

14 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Belg neemt weer vlotter vakantie en heeft nog gemiddeld acht dagen

Belgen hebben deze zomer ondanks de coronacrisis, de ingevoerde tijdelijke werkloosheid en de lockdown, toch opnieuw meer vakantie opgenomen. Eind augustus hadden medewerkers volgens statistieken van Attentia gemiddeld 12% minder van hun wettelijk verlof opgenomen dan een jaar geleden (of gemiddeld 1,5 dag minder).

Belgische medewerkers hebben op dit moment gemiddeld nog altijd iets meer vakantie over dan een jaar geleden, maar de dramatische cijfers van de voorbije lente hebben zich in de zomerperiode niet doorgezet. In de maanden maart tot en met juni namen medewerkers onder invloed van de coronacrisis opvallend minder verlofdagen op. Een verklaring hiervoor lag bij de piek in tijdelijke werkloosheid, die zich vooral in april – een belangrijke vakantiemaand – aftekende. Ook de lockdown zorgde ervoor dat veel medewerkers hun weekje vakantie in de lente annuleerden of niet planden.

Nog gemiddeld acht vakantiedagen over

Daardoor werd gevreesd dat veel medewerkers in de laatste maanden van het jaar nog veel verlof zouden moeten opnemen. De jaarlijkse wettelijke vakantiedagen moeten immers voor 31 december 2020 uitgeput zijn, want het is niet toegelaten is om ze naar volgend jaar over te dragen.

Hoewel de achterstand uit het voorjaar nog niet helemaal is weggewerkt, stelt het Business Intelligence team van Attentia wel vast dat medewerkers tijdens de zomervakantie ongeveer evenveel verlof hebben opgenomen als een jaar geleden. In de maand juli namen ze zelfs iets meer vakantiedagen op, maar in augustus doken de cijfers opnieuw onder het maandresultaat van 2019. Door deze relatief normale statistieken voor de zomermaanden zet de negatieve trend zich niet door.

Voor de cijfers baseerde Attentia zich op de situatie bij meer dan 100.000 medewerkers. Het verlof in deze barometer omvat zowel de 20 dagen wettelijk verlof als Europese vakantie, seniorvakantie en jeugdvakantie.

Extralegale dagen, vrij te kiezen feestdagen die in het weekend of op een inactiviteitsdag binnen de onderneming vielen of arbeidsduurverminderingsdagen, zijn er niet bij gerekend.

Werkgevers opgelet

Op 31 augustus hadden Belgische medewerkers gemiddeld nog 8 vakantiedagen over, terwijl de teller vorig jaar op 6,5 dagen stond. Het overschot in het najaar lijkt dus mee te vallen, zo stelt Attentia. Bovendien is er geen verschil tussen arbeiders en bedienden, terwijl ook geslacht en leeftijd geen rol spelen.

"Toch adviseren we werkgevers om de stand van zaken van het verlof tijdig na te gaan voor hun onderneming", zegt Tim De Troch, Directeur Payroll en SAP bij Attentia. De werkgever is verplicht om openstaande wettelijke vakantie tijdig te signaleren aan medewerkers en om hen de kans te geven dit alsnog in te plannen. “Hoewel de cijfers tijdens de zomermaanden gestabiliseerd zijn, moeten we er wel rekening mee blijven houden dat het bestaande overschot een impact zal hebben op de medewerkersbezetting in het vierde kwartaal.”