8 op 10 willen aangepast takenpakket om langer te werken

7 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
8 op 10 willen aangepast takenpakket om langer te werken

Het regeerakkoord van de nieuwe regering omvat niet langer de aparte pensioenregeling voor de zogenaamde ‘zware beroepen’. 43% van de Belgen vindt nochtans dat zijn job onder die noemer valt. Driekwart vindt ook dat werken tot 65 jaar onhaalbaar is. Bij werknemers die hun beroep zwaar noemen is dat 9 op 10.

Naar aanleiding van het debat over de zware beroepen, peilde Tempo-Team bij werknemers uit de privésector naar de perceptie van hun beroep. De werknemers die hun beroep als ‘zwaar’ typeren, zijn meer dan gemiddeld

 • actief in de private gezondheidszorg en in de industrie;
 • franstalig (47% noemt zijn job zwaar; bij de nederlandstaligen 40%);
 • ouder dan 35 (48% noemt het werk zwaar; bij jongeren dan 35 is dat 36%);
 • actief in een weinig flexibel werkschema;
 • werknemers die overwerken.

Werknemers die hun beroep zwaar vinden,

 • scoren hun werkgeluk slechts 6 op 10; collega’s die hun beroep niet zwaar vinden scoren het 6,4/10;
 • doen hun werk ‘omdat het moet’ (34% vs. 23%);
 • starten hun werkdag vaker met tegenzin (31% vs. 20%);
 • kunnen zich maar moeilijk ontspannen na het werk (bijna 50%);
 • geloven dat hun werk een negatieve impact heeft op hun gezondheid (50%);
 • vrezen voor permanente fysieke of mentale klachten (70%).

Om hun job langer te kunnen uitoefenen, vragen werknemers die vinden dat ze een zwaar beroep uitoefenen

 • een aangepast takenpakket dat minder (fysiek) belastend is (89%);
 • een job die inhoudelijk uitdagend blijft (88%) en
 • minder werkuren (88%).

Wat doen de Belgische werkgevers vandaag?

 • Ruim 1 op 4 past het werk aan om een langere loopbaan mogelijk te maken;
 • 1 op de 5 investeert ook in de gezondheid van hun werknemers en
 • 1 op 10 organiseert meer opleidingen voor 50-plussers.