Belgische bedrijven lopen voorop qua beleid voor werken op afstand

24 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Belgische bedrijven lopen voorop qua beleid voor werken op afstand

Internationaal heeft een meerderheid van de bedrijven momenteel een of ander beleid voor telewerk. In België ligt die verhouding veel gunstiger.

Dat concludeert PwC uit een peiling van eind juli tot begin augustus bij bij meer dan 300 bedrijven over de hele wereld in PwC's Future of Remote Work 2020 survey. 54% van die 300 bedrijven heeft momenteel een specifiek beleid, de andere dus niet.

Uit recent onderzoek van de Nationale Bank en werkgeversorganisaties is al gebleken dat 36% van de Belgische bedrijven van plan is om het werken op afstand uit te breiden. Alle Belgische bedrijven ondervraagd door PwC beschikken over een beleid rond telewerk en volgen voor het grootste deel de richtlijnen van de overheid bij het bepalen van de toegestane duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, net zoals in de rest van de wereld (59%). Van de Belgische bedrijven heeft

  • 50% zijn beleid aangepast om het werken op afstand voor onbepaalde tijd mogelijk te maken (tegenover slechts 15% wereldwijd);
  • 25% om tijdelijk op afstand te werken (in vergelijking met 30% wereldwijd) en
  • 25% heeft zijn beleid aangepast voor een hybride constructie (tijdelijk en onbepaald) tegenover 55% wereldwijd.

Fiscus werkte mee

“We zien dat Belgische bedrijven zich duidelijk snel hebben aangepast aan de nieuwe realiteit van COVID-19 en de voorkeur hebben gegeven aan werken op afstand op onbepaalde termijn. De fiscus heeft dit ook gefaciliteerd met 'fast track' goedkeuringen voor vergoedingen verbonden aan telewerken”, zegt Sandrine Schaumont, Partner, People & Organisation, PwC België.

Dat engagement voor een nieuwe manier van werken op langere termijn is ingegeven door zowel aandacht voor de veiligheid van de werknemers als voor het evenwicht tussen werk en privéleven. “Pendeltijden met de auto zijn in België immers erg lang. En het is duidelijk dat bedrijven verwachten dat hun medewerkers op lange termijn minder fysiek aanwezig zullen zijn op kantoor: een derde van de Belgische bedrijven verwacht in de toekomst een daling van de vastgoedkosten”.

Internationaal

Internationaal staan nogal wat bedrijven niet zo ver.

  • 54% verwacht tegen eind 2020 een beleid te voeren voor het werken op afstand;
  • 15% is nog steeds bezig met het evalueren van de mogelijkheden voor plaatsonafhankelijk werken;
  • 30% van de respondenten zonder beleid zegt niet van plan te zijn om een beleid te implementeren voor telewerk, hoewel ze wel per geval tegemoet zullen komen aan verzoeken.

Nochtans zijn veel van de ondervraagde bedrijven actief in sectoren zoals de gezondheidszorg, de energiesector, nutsbedrijven, de mijnbouw en industriële producten en diensten - allemaal domeinen waarop veel activiteiten ter plaatse moeten worden uitgevoerd.

Welzijn primeert

Hoewel meer werken op afstand voor bedrijven een manier kan zijn om kosten te besparen tijdens de huidige economische groeivertraging, bijvoorbeeld door hun onroerende goederen of transportkosten te verminderen, is de primaire focus duidelijk het welzijn van het personeel. Ze kijken daarbij zowel naar bescherming tegen de verspreiding van COVID-19 als naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

  • 67% voorziet de toegang tot een kantoor voor hun medewerkers die op afstand werken;
  • 46% verlangt zelfs helemaal niet dat ze naar kantoor gaan;
  • 21% verkiest een hybride aanpak: werken op afstand vanuit een kantoor.

Salaris zelden aangepast

Werken op afstand brengt mogelijk ook nieuwe kosten met zich mee: apparatuur, vergoedingen voor uitgaven zoals internettoegang, elektriciteit, verwarming, water, drukwerk, enz. Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven voert echter geen salarisaanpassingen uit tijdens de periode waarin op afstand wordt gewerkt. Meer dan de helft van de respondenten verstrekt geen toelagen, vergoedingen of mobiliteitsondersteuning (inclusief belasting- en immigratieondersteuning) in het kader van hun beleid voor werk op afstand.