KRT

HR & IT werken minste samen

4 september 2018
In Nederland en België heeft slechts 8 procent van de organisaties geen digitale transformatie in gang gezet. Maar de afstemming en samenwerking van HR en IT valt tegen.

Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau IDC met leverancier van learningplatformen Cornerstone OnDemand bij 1.900 respondenten met een HR-, IT-, of businessfunctie. Een bekende vijand van digitalisering is de bedrijfscultuur. En met de toename van digitaliseringstrajecten in bedrijven groeit de culturele weerstand van medewerkers gestaag. Ook hier is de verschuiving van strategie naar uitvoering zichtbaar. Waar vorig jaar nog 36 procent van de bedrijven dit als grootste uitdaging zag, is dit nu 44 procent. Ook het gebrek aan fi nanciële middelen en de legacy van oude IT-systemen zijn belangrijke vertragers. Voor Nederlandse bedrijven zit de uitdaging vooral in een gebrek aan beschikbare technologie.

Probleem bij coördinatie

Ook samenwerking tussen afdelingen en afstemming zijn kritische factoren bij het coördineren van veranderingen. IDC-onderzoek toont aan dat de meest succesvolle digitale transformatietrajecten gekenmerkt worden door een brede bedrijfsstrategie met een hoge mate van afstemming tussen afdelingen. Afstemming correleert namelijk met samenwerking, transparantie en het delen van kennis door en tussen medewerkers. Ofwel: deze organisaties rapporteren vaak hogere niveaus van productiviteit, klanten- en merkloyaliteit, en hogere omzet en winst.

En de Benelux?

Maar hoe staat het met die samenwerking tussen HR, IT en de business in de Benelux? Nederland scoort Europees gezien relatief hoog in termen van business-IT-alignment en business-HR-alignment. Maar als het gaat om HR en IT? Dan weten ze elkaar maar matig te vinden, in tegenstelling tot het Europese gemiddelde. Een bekend probleem. De kruisbestuiving ontbreekt en HR experimenteert maar weinig met IT-integraties om de eigen impact te meten of beter inzicht te krijgen in het personeelsbestand.

Bron: chro.nl