Tekst
Patrick Verhoest

Verder kijken dan de louter financiële objectieven

6 april 2019
We proberen in onze communicatie niet de goednieuwsshow te brengen
Duurzaamheid zit in het DNA van Umicore. Hun jaarlijkse geïntegreerde rapport straalt dit ook uit. Umicore kreeg er de Award for Best Belgian Sustainability Report 2017 voor.

Marc Daelman, partner bij PwC, begeleidt en valideert duurzaamheidsstrategieën en de rapportering erover bij bedrijven. Vanuit zijn activiteit als bedrijfsrevisor is hij voorzitter van de jury die de award aan Umicore toekende. Hij weet waaraan een rapportering moet voldoen om duurzaam te zijn. “Voor mij vertrekt die rapportering van een goede materialiteitsanalyse, met de focus op wat belangrijk is. Daarbij maakt een bedrijf een analyse van haar activiteiten en plaatst ze die binnen de huidige macro-economische trends zoals klimaatwijziging, schaarste aan grondstoffen, technologische en demografische evolutie evenals urbanisatie. Het bedrijf gaat na welke risico’s, bedreigingen en opportuniteiten er zijn op lange termijn. Het rapport stippelt een beleid daaromtrent uit en beschrijft hoe de strategie zal worden omgezet in acties en hoe de vooruitgang zal gemeten worden met duidelijke prestatie-indicatoren.”

Leespubliek

Het rapport mpoet geïntegreerd zijn en een veelzijdig publiek aanspreken, vertelt Daelman. “Het begint al in eigen huis. De werknemers kunnen meevolgen welk doel en welke waarden hun werkgever voorop stelt. Ze lezen hoe die in de strategie worden uitgedragen en in de organisatie ingebed. Maar ook andere stakeholders zoals milieugroeperingen en ngo’s willen weten hoe goed of slecht bedrijven het doen, bijvoorbeeld op vlak van milieu. Ook investeerders en analisten zoeken het tegenwoordig verder dan de louter financiële informatie.”

Imago

Als voorzitter van de jury van de Award for Best Belgian Sustainability Report weet Daelman dat een dergelijk rapport een imago-oefening riskeert te zijn. “We moeten erop letten dat het een gebalanceerd rapport betreft, dat ook de uitdagingen belicht en niet louter een goednieuwsshow is. Het is belangrijk niet alleen op het goede te focussen. Ook de GRI-normen – de eerste internationaal erkende standaard voor duurzaamheidsverslaggeving – vragen om de belangrijkste risico’s en uitdagingen te belichten.”

Prijs

Umicore ontving deAward for Best Belgian Sustainability Report 2017. Hoewel ze nog maar recent in dienst kwam bij Umicore, is Natalia Agüeros-Macario best trots op deze erkenning. Ze maakte voorheen van duurzaamheidsmanagement haar specialiteit bij onder andere het Institute for Sustainability Leadership in Cambridge en The Earth Institute. Ze getuigt: “Duurzaam rapporteren betekent dat we verder kijken dan de louter financiële objectieven. We focussen op de impact van onze activiteiten op de wereld. Als bedrijf stellen we duurzaamheid centraal en onze rapporten moeten daarvan een reflectie zijn.”

Geen goednieuwsshow

Agüeros wijst erop dat in het rapport over zowel goed als slecht nieuws wordt gesproken. “We proberen in onze communicatie niet de goednieuwsshow te brengen. Het rapport moet een correcte afspiegeling zijn van onze activiteiten. Dat geeft ons geloofwaardigheid en transparantie. Een derde partij auditeert ons, zodat de lezer weet dat onze rapporten de waarheid weerspiegelen. Al onze stakeholders – niet alleen de investeerders – moeten in staat zijn de boodschap op te pikken en te weten wat we doen en waarin we goed zijn. Als business-to-businessbedrijf hebben we geen contact met de individuele consument. Dit rapport geeft ons de mogelijkheid te tonen wie we werkelijk zijn. We willen geen mysterieus groot bedrijf zijn, maar tonen aan de gemeenschap waaraan we werken en waarover we bezorgd zijn.”

Oefening van velen

Natalia Agüeros werkt niet alleen aan het rapport. “Heel wat collega’s staan me bij in deze oefening, inclusief de CEO en de CFO. Het is een brede oefening waarin we een 360 gradenblik willen geven van ons bedrijf en de resultaten. Daarom hebben we nood aan de inbreng van zowat elke afdeling. In het rapport dat we samen maakten, is een belangrijk gedeelte de Horizon 2020 Vooruitgang. Het is een soort dashboard, waarin we een snapshot viewvan twee bladzijden maakten met zowel onze strategische objectieven als onze financiële, sociale en efficiëntie-ambities en doelen naar 2020. We vertellen waar we staan en hoe we willen evolueren. Het financiële is uiteraard even belangrijk als het duurzame. Toch is het slechts een gevolg.”

Lezers

Het rapport heeft een grote set lezers, weet de integrated reporting manager nog. “Extern zijn dat journalisten, analisten, klanten en potentiële investeerders, maar ook concurrenten en ngo’s. Ze willen weten hoe we omgaan met diverse aspecten van duurzaamheid. Ook sectorassociaties die zoeken naar best practiceslezen het. Maar ook intern is het een belangrijk document. Het is een tool – ook commercieel – en een referentiedocument waarnaar vaak wordt verwezen. Ook de businessunits kunnen op deze manier volgen waar hun collega’s allemaal mee bezig zijn.”