Saskia De Beucker Saskia De Beucker, Afdelingshoofd Personeelsbeleid Stad Leuven
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Wouter Van Vaerenberg

Talenten mixen

1 februari 2021
Empowerment geeft medewerkers vleugels. Dan zie je hun ware kleuren
Op kantoor strooi ik wel eens met een compliment naar een collega die straalt en er goed uit ziet. Maar ik wil vooral met positivisme en waardering medewerkers vanuit hun talenten laten functioneren. Dat vergt soms aanpassingen in een functie of loopbaan. In een overheidscontext vraagt een job boetseren wat vindingrijkheid. Gelukkig is er voldoende creativiteit en out-of-the-boxdenken in mijn team.

Op kantoor strooi ik wel eens met een compliment naar een collega die straalt en er goed uit ziet. Maar ik wil vooral met positivisme en waardering medewerkers vanuit hun talenten laten functioneren. Dat vergt soms aanpassingen in een functie of loopbaan. In een overheidscontext vraagt een job boetseren wat vindingrijkheid.

Mijn passie voor schoonheid en kleur bracht mij naar de opleiding kleur-, stijl- en imagoconsulent. Ik vond er de perfecte combinatie van mijn interesse voor mensen en de liefde voor mooie creaties. De opleiding gaat een eind voorbij aan de banale oppervlakkigheid van uiterlijke schoonheid. Je verdiept je in de persoonlijkheid van mensen en op welke manier je die met passende kleuren belichaamt. En hoe, al naargelang de situatie, jouw kleur- en stijlkeuze de gewenste indruk nalaat.

Ik werk graag met trotse mensen en hun kracht. Dagelijks merk ik zoveel engagement van medewerkers voor Leuven. Ze zijn echte ambassadeurs en vormen samen met bedrijven, burgers, onderwijs en middenveld de motor van de stad. Je voelt dat Leuven evolueert. Ik zie in het straatbeeld niet alleen de fraaie projectrealisaties van de collega’s. Wat me meteen in het oog springt, zijn mooie werken die ontroeren: vaak beelden van mensen en hun emoties. Ze raken me persoonlijk meer dan de monumentale kunst die hier rijkelijk aanwezig is.

De kleurrijke diversiteit in de stad sijpelt geleidelijk binnen in ons personeelsbestand. Voor ons is elke medewerker uniek. We bekijken verscheidenheid als een sterkte. Ook in mijn hr-team streef ik naar zo’n complementariteit. Waar je talenten en kwaliteiten mixt, ontstaat rijkdom.

Ik probeer jong van geest te blijven. In deze streetart-tekening vind ik enkele facetten van mezelf terug. De kunstvorm schept vernieuwing en een extra dynamiek. Als organisatie beleven we ook een dergelijke transformatie. Van bovenuit gedragen en gevoed. Simultaan dringen kleine succesverhalen van onderuit in. Ik geloof in krachtig en positief leiderschap, hand in hand met het stimuleren van eigenaarschap bij medewerkers. De vogel in dit kleurrijke kunstwerk staat symbool voor de vrijheid. Bied je medewerkers autonomie en zet ze in op hun sterktes. Dat geeft hen vleugels. Dan zie je hun ware kleuren.