Kristof Van den Elsen, Country HR Manager de SGS Kristof Van den Elsen, Country HR Manager de SGS
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Evangelisten van levenslang leren

1 april 2019
Zeventig procent van onze kosten zijn personeelgedreven. We genereren marge door de medewerkers intelligent en efficiënt in te zetten
Kristof Van den Elsen werkte heel lang in complexe omgevingen binnen een internationale structuur. De overstap naar SGS als Country HR-manager was een logische stap in zijn carrière.

De voorliefde naar een complexe en internationale omgeving, overtuigde Van den Elsen om zijn vorige werkgever te verlaten. “Toen een headhunter me met SGS in contact bracht, had ik meteen een goed gevoel. We besloten samen te werken, binnen een omgeving waar het syndicale ook een belangrijke plaats krijgt. Toch was de uitdaging groot. Waar ik altijd reward of andere deelaspecten van HR verzorgde, kreeg ik hier voor het eerst de leiding over het ganse HRpakket, van aanwerving tot exit. Ik maak deel uit van het managementcomité en stuur als HR-countrymanager voor ons land een HR-team aan van 20 FTE.”

Meteen inzetbaar

Rekrutering, payroll en de businesspartners zijn de drie grote poten van het team van Kristof Van den Elsen. “Daarnaast heb ik de verantwoordelijkheid over de HR-verzekeringen, het wagenpark en learning & development. Tijdens mijn eerste 100 dagen lag de nadruk op aanwerving en opleiding. Bij ons groeien medewerkers door of vertrekken ze na verloop van tijd naar een klant of concurrent. We moeten daarmee omgaan in ons model waarin zeventig percent van onze kosten personeelgedreven zijn. We genereren marge door de medewerkers intelligent en efficiënt in te zetten. We leiden ze zelf op of halen expertise uit de markt. Onze lichte managementstructuur zorgt ervoor dat ze meteen inzetbaar zijn. We zoeken medewerkers die gedijen in een startersomgeving en heel autonoom werken, maar toch samenwerken. Wie veel sturing nodig heeft, valt bij ons door de mand.”

Naambekendheid

SGS is vooral actief op de b2b-markt. De wereldleider geniet minder bekendheid bij de particulier, vertelt de HR-countrymanager. “We moeten werk maken van onze employer branding. Dat doen we door medewerkers een levenslange en boeiende loopbaan aan te bieden. We werken samen met scholen en startten met Voka het WELT-traject op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We maken van onze eigen collega’s ook ambassadeurs. Wie een specialist aanbrengt, krijgt 750 euro zonder voorwaarden. We zullen ook nog trajecten opstarten met bedrijven waarmee we een partnerschap hebben om samen talent te zoeken. We hebben daarnaast een gerichte aanpak per businessline.”

Toekomst

Kristof Van den Elsen heeft een positieve blik op de toekomst van zijn bedrijf. “Het eerste wat op ons afkomt, is de digitalisering en het internet of things.
Ik zie veel opportuniteiten rond machine learningen artificiële intelligentie. Dat zal voor ons impact hebben. Het IoT of drones kunnen fysieke controles overnemen. Toch zullen onze inspecteurs niet verdwijnen, maar nieuwe rollen toebedeeld krijgen binnen controle en inspectie. Het menselijke aspect zal blijven. Het is een  uitdaging onze competenties in lijn te brengen met die van de workforce van de komende jaren. Ik zie verder ook mogelijkheden binnen de nieuwe regelgeving. Nieuwe zaken als GDPR, drones en blockchaintechnologie bieden uitgebreide mogelijkheden voor ons beroep.”

HR-uitdaging

Ook HR zelf ontsnapt niet aan de snel wijzigende wereld, weet Van den Elsen. “We moeten van het transactionele overstappen naar een expertiserol rond leren en ontwikkelen. We willen de evangelisten van het levenslang leren worden en dat binnen onze organisatie implementeren. Het zal belangrijk zijn de workforce in lijn te houden met de verwachtingen die de markt van ons heeft. Ook bij ons zal artificiële intelligentie zijn intrede doen en delen van het aanwervingsproces overnemen. Toch zal het oordeel van de rekruteerder altijd nodig blijven. Ik zie wel chatbots bepaalde delen van ons werk overnemen. De uitdaging voor HR is ook omgaan met de verschillende statuten en die met elkaar verzoenen. Het zal gaan over wie activiteiten voor SGS onderneemt. Voor de klant maakt het niet uit wie welk statuut heeft.”

Diverse profielen vinden is de uitdaging

Door de brede variëteit van de activiteit van SGS is het een van de uitdagingen van Kristof Van den Elsen heel diverse profielen aan te werven. Ook apo- thekers, dokters, PhD’s en veeartsen passeren de revue.

WERELDLEIDER

SGS (oorspronkelijk Société Générale de Surveil- lance) is wereldleider in controle, inspectie, analyse en certificering. Het betreft een uitgebreide activi- teit, die gaat van de keuring van een hoogtewerker, over het testen van kinderspeelgoed en maquillage tot het controleren van brandstof in tankstations. Van den Elsen: “Tot onze activiteiten behoren ook asbestmetingen, het opkuisen van druglabo’s en de controle van de lading van schepen die in de haven aanmeren. We hebben daarvoor alle kennis en com- petenties in huis. In onze negen businesslinesstellen we meer dan 1.700 mensen tewerk. In ons land zijn alle negen activiteiten aanwezig. Ik moet vaak op zoek naar heel diverse profielen.