Most recent posts

Een leercultuur? Let op met wat u wenst.
1 april 2020

Topmanagers verkondigen vandaag dat hun medewerkers levenslang moeten leren. Maar hoe gaat hun organisatie werkelijk om met medewerkers die willen leren? En hoe bereid zijn hun medewerkers om hun leren actief in eigen handen te nemen?

Een leercultuur? Let op met wat u wenst.