Zowel werkgevers als werknemers evalueren telewerken overwegend positief

22 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Zowel werkgevers als werknemers evalueren telewerken overwegend positief

Door de coronacrisis is momenteel tot 45 % van de actieve Belgen 1 of meer dagen thuis aan het werk. Eén op vijf van de telewerkers werkt zelfs elke dag van thuis. Vias institute en de FOD Mobiliteit grepen deze Nationale Telewerkdag aan als moment voor een enquête onder 1500 Belgen.

Het aantal telewerkers is zoals verwacht fors gestegen door de Covid19-crisis. Die tendens naar meer telewerk was al merkbaar voor de lockdown.

 • 22% van de Belgen deed wel eens telewerk in 2019;
 • 33% deed al telewerk in 2020, maar dan voor de crisis;
 • 45% doet vandaag aan telewerk, dus een verdubbeling tegenover 2019.

Meer werknemers hebben ontdekt dat ze mogelijk een job hebben die via telewerk kan gebeuren. 54% zegt over een job te beschikken die al dan niet met aanpassingen aan bv de openingsuren geschikt is voor telewerk. Ook dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (45%).

Ook het aantal dagen telewerken stijgt

 • 29% van de werknemers die telewerkt, werkt nu 3-4 dagen van thuis;
 • 22% van de telewerkers werkt zelfs elke dag thuis. Voor de crisis was dat 3%.

Wat willen die Belgen zodra de toestand normaliseert?

 • 44% wil op deze manier blijven werken;
 • 18% wil zelfs meer dagen telewerken;
 • 62% wil na de crisis even veel of meer gaan telewerken;
 • 38% wil het minder dagen telewerken zodra de coronacrisis achter de rug is.

Waarom zou je (meer) telewerken?

 • 42% noemt de tijdswinst door het niet pendelen als belangrijkste reden;
 • 31% ervaart minder stress doordat het pendelen wegvalt;
 • 11% ervaart een betere balans tussen werk- en privéleven.

De grootste rem op meer telewerk

 • 44% geeft het verlies aan sociaal contact als belangrijkste rem;
 • 16% noemt de grotere moeite om werk en privé te scheiden;
 • 14% van de telewerkers vindt zijn job niet compatibel met telewerk.
 • 33% van de werknemers met inwonende kinderen ervaart telewerken als veel moeilijker wanneer de kinderen thuis zijn.

Over hun werkplek zegt

 • 44% dat ze al voor de crisis een goede werkplek thuis hadden;
 • 30% dat ze thuis hun plek comfortabeler ingericht hebben;
 • 27% van de telewerkers dat ze thuis niet over een goede werkplek beschikken;
 • 39% van de telewerkers dat ze géén bureaustoel hebben.

Impact op mobiliteit

61% van de telewerkers gebruikt de auto om naar het werk te gaan, 23% neemt de trein, 22% de fiets en soms is er een combinatie van deze vervoersmiddelen. Doordat veel meer mensen dan vroeger telewerken, is het aantal files fors teruggelopen.

87% van de telewerkers zegt ook geen extra verplaatsingen uit te voeren op de dagen dat ze telewerken. Dit alles heeft uiteraard niet alleen een gunstige impact op de mobiliteit, maar is ook beter voor het milieu.

Meer dan 8 op de 10 van de werkgevers ook positief

Ook de werkgevers zien na periode van verplicht telewerk heil in telewerk, zelfs al hadden ze weinig aanpassingstijd. Een SD Worx bevraging bij meer dan 500 Vlaamse, Waalse en Brusselse werkgevers leert ons dat bijna

 • 90% van de Belgische werkgevers plant om telewerk te blijven aanbieden;
 • 80% van de werkgevers telewerk als positief ervaren.

Ze zijn tevreden op het vlak van medewerkerstevredenheid, welzijn en autonomie. Maar ze zien ruimte voor verbetering op het vlak van ‘de samenwerking in teams’ en ‘leidinggeven op afstand’. Hier is dus ruimte voor begeleiding en opleiding van leidinggevenden en het creëren van een vertrouwenscultuur.

Geen ‘one size fits all’ voor werkgevers

De meeste Belgische werkgevers zien nood aan een omvattend telewerkbeleid en een brede vertrouwenscultuur. Zes op de tien werkgevers hebben nog géén duidelijk beleid, zeker bij de kleinere organisaties: “Een telewerkbeleid zorgt voor duidelijke afspraken rond bereikbaarheid en verplichtingen. Vind je het bijvoorbeeld noodzakelijk dat je medewerkers op een bepaald moment fysiek aanwezig zijn voor een meeting, dan kan je simpelweg naar de policy verwijzen”, zo suggereert Katleen Jacobs van SD Worx.