Zingeving als rode draad door het talentmanagement

5 oktober 2020
Tekst
Astrid Vandenbroucke
Zingeving als rode draad door het talentmanagement

Hoe manage je talent in een cultuur die het team centraal stelt en gekenmerkt wordt door dynamische netwerken en veel zelfsturing? Vlerick Business School onderzocht hoe bedrijven dat doen die resoluut kozen voor een agile aanpak. In dit eerste deeltje gaat het over het aspect zingeving.

Uit onderzoek blijkt dat agile organisaties een beroep doen op zingeving op drie niveau bij het ontwerpen van hun prestatie- en carrièremanagement:

  • organisatieniveau;
  • teamniveau en
  • individueel niveau

Een krachtige zingeving helpt de strategische doelen te formuleren van de organisatie en blijft werknemers motiveren. Ze gaat over het ‘waarom’ van wat we doen en specificeert onze bijdrage aan deze wereld en aan de samenleving waarin we leven.

ING

Om zingeving te koppelen aan performance management op individueel niveau, heeft ING besloten om strategische doelen niet langer via cascadering van het ene niveau naar het andere te communiceren. Werknemers stellen eerder hun eigen doelen en individuele bijdrage aan het team samen en houden steeds rekening met hun eigen zingeving bij de ontwikkeling van competenties. Dit alles moet in lijn met het strategisch doel van de organisatie zijn. Samen met hun leidinggevende stellen ze een purpose-to-impact plan op. Dit plan zal gebruikt worden in het performance management proces. De focus ligt uitsluitend op de individuele zingeving en wat de werknemer kan bijdragen aan het team en de organisatie. De vraag die steeds moet worden beantwoord in het beoordelingsproces is “Wat zal er in de organisatie gedaan worden, enkel en alleen door jouw bijdrage?”.

Achmea

Ook Achmea stelt zijn werknemers in staat om een maatschappelijk verantwoorde bijdrage te doen, in lijn met hun identiteit als organisatie. De Stichting Achmea Foundation investeert in gezondheidszorg, landbouw en financiële initiatieven door kennis en expertise van hun werknemers te verstrekken aan liefdadigheidsorganisaties. De organisatie investeert in initiatieven die aansluiten bij wie ze dus echt zijn: opgericht als coöperatie verzekeringsmaatschappij voor boeren, is de organisatie uitgegroeid tot een grote financiële dienstverlener en de grootste zorgverzekeraar van Nederland. De medewerkers van Achmea treden op als expert vrijwilligers. Ze dragen bij aan de samenleving en ontwikkelen hun eigen competenties en vaardigheden door te werken aan afzonderlijke projecten. Een vrijwilligersopdracht duurt één of twee weken en kan plaatsvinden in het ontwikkelingsland waar de organisatie actief is.

Over het onderzoek: Performance and reward Management in an agile environment: 10 key findings based on a qualitative study. Onderzoek uitgevoerd door het CfE in Strategic Talent Management en het CfE in Strategic Rewards van Vlerick Business School. Volledige whitepaper beschikbaar op de website van Vlerick Business School.

Auteur: Astrid Vandenbroucke, Research Associate, Vlerick Business School

Lees de volgende weken ook

  • Denken in ‘rollen’ in plaats van ‘functies’
  • Wat met onderpresteerders in een agile omgeving?