Zijn milieubewuste werkgevers aantrekkelijker?

2 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Zijn milieubewuste werkgevers aantrekkelijker?

Zijn milieubewuste werkgevers aantrekkelijker? Tempo-Team denkt van wel omdat een meerderheid van werknemers zuiniger wil omspringen met elektriciteit, water en papier. Maar het moet niet te gek worden; overstappen naar groene alternatieven voor de auto zien de meeste werknemers en werkgevers minder zitten.

Uit een bevraging van Tempo-Team blijkt dat driekwart van de werkende Belgen met zijn job wil bijdragen aan een meer leefbare wereld. Meer dan een op de twee wil op korte termijn op het werk acties ondernemen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Opvallend: Franstaligen zeggen dat vaker dan hun Nederlandstalige collega’s (63% vs. 47%).

Alles met mate, behalve de auto

Bij de goede voornemens om ecovriendelijker te werken scoren in volgorde

  1. Lichten doven bij verlaten van een ruimte en beter sorteren: 70%
  2. Minder papier gebruiken: 68%
  3. Minder water gebruiken bij het handen wassen: 63%
  4. Ramen sluiten wanneer de verwarming werkt: 62%
  5. Drinkbussen en brooddozen i.p.v. wegwerpverpakking: 60%

Mobiliteitsgewoonte doorbreken

Mobiliteitsgewoonten aanpassen ligt moeilijker. Slechts een kwart van de werknemers is bereid om te carpoolen of te autodelen met collega’s. 18% wil zijn bedrijfswagen inruilen voor het openbaar vervoer of de fiets.

Tegenlijk vinden acht op de tien werknemers dat de overheid bedrijven moet verplichten om zoveel mogelijk milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Ze zijn onder meer voorstander van een verplichte fietsvergoeding. Zes op de tien zijn voor het verplicht invoeren van cash-for-cars en het mobiliteitsbudget in bedrijven.

Bedrijven moeten ecologisch werken

Om het klimaatvraagstuk op te lossen, is volgens de werknemers een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers. Zo vinden meer dan acht op de tien werkende Belgen dat het de taak is van bedrijven om zo ecologisch mogelijk te werken en klimaatvriendelijkheid te promoten bij hun medewerkers. Vier op de tien werknemers geloven dat hun bedrijf meer kan doen voor het klimaat.

Dat valt niet in dovemansoren: drie op de vier werkgevers plannen om in 2020 meer te doen voor het klimaat dan in 2019, door bijvoorbeeld

  • afvalsortering (52%) aan te moedigen,
  • herbruikbaar servies te voorzien (32%) en
  • zuiniger elektriciteits- en watergebruik (24%) te stimuleren.

Bijna negen op de tien werkgevers vinden het belangrijk om mee te werken aan een beter leefmilieu en klimaat. Voor een derde is klimaat een van hun voornaamste doelstellingen voor 2020.

Groen bedrijf = aantrekkelijker werkgever

Tot slot wijst de enquête uit dat voldoende investeren in duurzaamheid de aantrekkelijkheid van werkgevers boost: zes op de tien werknemers zeggen het liefst voor een bedrijf te werken dat aandacht heeft voor het milieu.

Mochten werknemers vandaag voor een andere werkgever kiezen, dan neemt een derde de duurzaamheidsinspanningen van dat bedrijf mee in overweging bij hun beslissing. Dat is bijna drie keer meer dan in het verleden: bij de keuze voor de huidige werkgever hield slechts 13% daar rekening mee.