Ziekteverzuim blijft stijgen

20 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Ziekteverzuim blijft stijgen

Ook in 2019 blijft het Belgisch ziekteverzuim stijgen, vooral door de gestage toename van het langdurig verzuim (tussen een maand en een jaar). Het totale ziekteverzuim steeg verder tot gemiddeld 13 dagen per werknemer per jaar in 2019.

Hr-dienstenverlener SD Worx haalt de cijfers uit data van bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Februari en oktober pieken

De maanden februari en oktober scoren hoog qua kortverzuim. De griep speelt zeker een rol in ziekte van korte duur (< een maand).

Met het langdurig ziekteverzuim (tot een jaar) inbegrepen, pieken de afwezigheden ook in het vierde kwartaal.

Piekmaanden qua ziekte < een maand:       

 1. februari
 2. oktober
 3. maart
 4. september
 5. januari

Piekmaanden totaal ziekteverzuim (< een jaar):

 1. oktober en februari
 2. november
 3. september
 4. december
 5. maart

Gemiddeld is Belg bijna 13 dagen per jaar ziek

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. In 2019 was die werknemer gemiddeld 12,9 dagen afwezig door ziekte. Sinds 2010 ligt dit boven de tien dagen per jaar.

Ook het totale verzuimpercentage steeg de laatste vijf jaar met ongeveer 15% (14,9%: van 5,12% in 2014 naar 5,88% in 2019).

Verzuimpercentage: 5,88 dagen

Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2019 dus gemiddeld 5,88 dagen thuis door ziekte.

Het kort verzuimpercentage (afwezigheid minder dan een maand) steeg van 2,78% naar 2,79%. Concreet: in 2019 was de Belg gemiddeld 2,79 dagen kortdurend ziek op honderd te werken dagen.

In 2019 lag het langdurig ziekteverzuim op 3,09%, in 2018 was dit 3,03%. Dit is de sterkste stijger. Op vijf jaar tijd stijgt het langdurig ziekteverzuim met 18% t.o.v. het kortverzuim dat stijgt met 12% op vijf jaar tijd.

Langdurig verzuim hoogst in zeer grote organisaties

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt nog: 12,5% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; vijf jaar ervoor (in 2014) was dit 10,7%. Dit percentage ‘lang ziekteverzuimers’ is in organisaties met meer dan duizend werknemers bijna dubbel zo hoog (15,7%) als in organisaties met minder dan twintig medewerkers (8,4%).

Sectorale verschillen

Deze sectoren kennen vandaag hoge totale ziektecijfers (kort en langverzuim):

 • retail,
 • logistiek en transport,
 • gezondheidszorg,
 • landschapsverzorging/gebouwenbeheer,
 • voedingsindustrie.

De top vijf van sectoren met laag ziekteverzuim bestaat uit:

 • de ICT,
 • wetenschappelijk ontwikkelingswerk,
 • juridische, boekhoudkundige diensten en bedrijfsbeheer,
 • de creatieve sector zoals film- en muziekproductie en
 • energiesector.