Yasmien Naciri leidt Innovatiecentrum Werk

23 juni 2022
Beeld
Innovatiecentrum Werk Antwerpen
Yasmien Naciri leidt Innovatiecentrum Werk

Vanaf 1 juli leidt Yasmien Naciri het Innovatiecentrum Werk. Het innovatiecentrum zal ideeën uitwerken voor een beter functionerende arbeidsmarkt.

Yasmien Naciri (30) zorgt als algemeen manager voor de dagelijkse leiding en zal een team uitbouwen waarmee ze innovatieve initiatieven zal ontwikkelen om meer mensen naar werk te leiden. Op vrijdag 1 juli treedt ze officieel aan.

Ondernemerschap en expertise

Yasmien Naciri is auteur, zelfstandig ondernemer en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkte aan verschillende onderzoeksprojecten rond de arbeidsmarkt, waarbij ze onder meer focuste op de drempels die werkgevers ervaren in de zoektocht naar werknemers. Haar inzet rond dit thema resulteerde in 2015 in het statuut voor student-ondernemers.

Verder adviseert ze beleidsmakers en bedrijven rond sociale ongelijkheid en inclusie op de werkvloer. Naciri is ook maatschappelijk geëngageerd als covoorzitter bij de Vlaamse federatie van jeugdhuizen en jongerencentra Formaat, en als docent bij DUO for a JOB, die werkzoekende jongeren met migratieachtergrond in contact brengt met 50-plussers.

Yasmien Naciri heeft de voorbije jaren naast haar werk als zelfstandige, op verschillende niveaus bijgedragen aan vraagstukken in verband met de arbeidsmarkt: “Het Innovatiecentrum Werk is voor mij de ideale plek om samen met mijn team het arbeidsmarktvraagstuk vanuit andere invalshoeken te benaderen en vooral de huidige aanpak in vraag te stellen. Alleen op die manier kunnen we samen vooruitgang boeken en tot concrete oplossingen komen.”

Engagement

De vier partners van het Innovatiecentrum Werk sloten in 2021 een samenwerkingsovereenkomst af voor vier jaar. Stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen en stad Turnhout engageren zich om in totaal 600.000 euro per werkingsjaar vrij te maken.

Het aandeel werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in de provincie Antwerpen (6,9%) hoger dan het Vlaams gemiddelde (5,6%). In de stad Antwerpen (11,9%) ligt het dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde. Het Innovatiecentrum Werk heeft de ambitie om meer mensen naar werk te helpen begeleiden.

Kathleen Helsen, provinciaal gedeputeerde bevoegd voor werk en sociale economie, wijst op de dubbele opdracht: “Werkgevers stimuleren om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te werven en werkzoekenden extra ondersteunen in hun zoektocht naar een job. Het team van Yasmien Naciri moet daarvoor op zoek gaan naar out of the box-oplossingen. Alle klassieke methodes worden immers al toegepast en toch blijven de uitdagingen groot. Daarom kiezen we resoluut voor innovatie: het uitwerken en toepassen van vernieuwende methodes en organisatievormen om werkzoekenden maximaal te matchen met de vele knelpuntvacatures. Dit moet leiden tot concrete acties met meetbare resultaten die opgeschaald en overgedragen kunnen worden, zodat het effect ervan over de hele provincie kan uitwaaieren.”

Provinciaal directeur VDAB Bjorn Cuyt verwacht dat Yasmien “ons als institutionele partners kan ‘uitdagen’ en samen met ons op zoek gaan naar innovatieve oplossingen."