Werknemers van grote Amerikaanse bedrijven ervaren de bedrijfswaarden zelden of nooit

27 juli 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Werknemers van grote Amerikaanse bedrijven ervaren de bedrijfswaarden zelden of nooit

Nogal wat bedrijven profileren zich op basis van bedrijfswaarden en een specifieke eigen cultuur. Zo doen ruim acht op tien grote bedrijven in de Verenigde Staten dat. Helaas vinden medewerkers zéér zelden dat die profilering klopt met wat zij dagelijks ervaren in de praktijk.

Dat concluderen alvast Donald Sull (MIT Sloan Scchool of Management en CultureX), Stefano Turconi (London Business School) en Charles Sull (Culture X) uit onderzoek. Een onderzoeksprobleem was dat ze ruim vijftig definities vonden van het concept ‘bedrijfscultuur’ in de literatuur. Maar het team vond wel een grote groep die het had over een set van waarden die breed en sterk gedeeld worden doorheen de organisatie. Sull en zijn collega’s gaan er van uit dat waarden slechts geloofwaardig zijn in de mate dat ze gedrag en beslissingen bepalen in dagelijkse activiteiten. Gebeurt dat ook?

Het team inventariseerde waarden zoals die geafficheerd worden door 689 grote, vooral Noord-Amerikaanse organisaties. Vervolgens gingen ze na wat ze konden vinden over wat medewerkers zeggen over die cultuur en die waarden in 1,2 miljoen reviews op Glassdoor. De onderzoekers konden daarvoor gebruik maken van de Culture 500, een instrument van MIT Sloan Management Review. Ze zochten naar statistische correlatie tussen geafficheerde waarden en waarden die medewerkers ervaren. De resultaten zijn onthutsend negatief.

Bron: When It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk?