Wat met HR op de Shop Floor?

29 november 2021
Tekst
Partner Content
Wat met HR op de Shop Floor?

Terwijl HR-professionals zich afvragen hoe ze een hooggeschoold en veeleisende markt moeten managen, staan managers en leidinggevenden van productiebedrijven voor een andere uitdaging: het ondersteunen van de non-desk, blue-collar worker (arbeider) die niet dezelfde ondersteuning krijgt als de generatie white-collar workers (bedienden). Azumuta tackelt deze uitdaging met haar SaaS-applicatie en toont hoe HR-managers dit arbeidssegment opnieuw optimaal kan begeleiden.

Azumuta is een digitale HR-oplossing om arbeiders te ondersteunen. Dankzij hun all-in-one tool en specifieke modules kunnen zowel arbeiders als leidinggevenden op een eenvoudige manier het training- en vaardigheidsniveau van heel dichtbij opvolgen en managen. Arbeiders verwerven zo relevante kennis en technische skills rechtstreeks op de productievloer zonder enige actieve betrokkenheid van hun teamleiders.

In tegenstelling tot verschillende HR-platformen die er bestaan, is Azumuta gebouwd met de blue-collar workers in het achterhoofd. Met Azumuta beheer je je team, terwijl je werknemers zich meer empowered en autonoom voelen. “Het opleiden van nieuwe mensen verloopt heel gemakkelijk. Werknemers kunnen zichzelf trainen waardoor het opleidingstraject aanzienlijk wordt verkort, dit stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer.” aldus Batist Leman, CEO van Azumuta.

"Om nieuwe tech-medewerkers aan te trekken, zien we dat digitale tools een noodzaak zijn. Veel jonge mensen maken thuis gebruik van computers, tablets en smartphones die hun leven makkelijker maakt. Dan komen ze in een fabrieksomgeving terecht waar dat niet aanwezig is. Daar wringt voor veel mensen de schoen, we zien dat deze jongeren een grote behoefte hebben aan tools zoals Azumuta.”

Reskill en Upskill je frontline workers

Het kan soms weken of zelfs maanden duren vooraleer je team complexe taken onder de knie krijgt. Vervolgens kan het jaren duren voordat ze technische vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om anderen te trainen, problemen op te lossen en goede ideeën te geven voor voortdurende verbetering. “Hoe verlicht je de stress die gepaard gaat met het managen van employee skills, zodat supervisors en HR-managers minder tijd verliezen aan reskillen en upskillen? De juiste digitale tool kan een bedrijf veel tijd en geld besparen.”

"Een van de uitdagingen waar organisaties mee kampen, is de experience gap die ontstaat wanneer werknemers die al lang in dienst zijn, ontslag nemen. Sommige werknemers werken waarschijnlijk al tientallen jaren voor een bedrijf. Als ze vertrekken, nemen ze al hun ervaring en kennis met zich mee. Met Azumuta lossen we dit probleem op," zegt Batist.

Azumuta beschikt over verschillende modules die frontline workers en hun teamleiders kunnen gebruiken om hun dagelijkse taken uit te voeren en hun technische skills te verbeteren.

Digitaliseer ervaring met slimme werkinstructies

"Met deze module leren werknemers vanop de fabrieksvloer hoe ze een taak moeten uitvoeren door digitale content te bekijken, aangevuld met foto's en video's op een tablet of smartphone. Het platform geeft hen ook de mogelijkheid om een QR-code op hun machine te scannen en direct toegang te krijgen tot alle instructies die ze nodig hebben om een specifieke machine te bedienen."

De werkinstructies in Azumuta worden onderverdeeld in twee luiken; Werkinstructies voor het aansturen van machines (deze worden sporadisch geraadpleegd) en werkinstructies die de productie begeleiden, waarbij de werkinstructie verandert afhankelijk van wat gemaakt wordt. "Deze module wordt vaak gecombineerd met de module Audits. Bij audits gaat het om checklists, die vaak nog op papier worden uitgevoerd. Met Azumuta worden deze allemaal gedigitaliseerd."

Training en competentiebeheer voor zelfsturende teams

"Met deze module nemen de operatoren het voortouw in hun leerproces en in de verbetering van hun vaardigheden. Hierdoor volgen ze training wanneer nodig, zonder de ervaren medewerkers voortdurend van hun werk af te houden. Zo blijft iedereen productief in zijn werk."

"Deze module biedt je frontline workers de mogelijkheid om snel en makkelijk technische skills te verwerven op een innovatieve manier die alle kennis centraal houdt. Het stelt supervisors ook in staat om het opleidings- en skillniveau van elke werknemer naadloos te managen, waardoor ze eenvoudig de sterke en zwakke punten van hun werknemers in kaart kunnen brengen."

"Werknemers kunnen ook op elk moment training volgen. Zo kan je snel vervanging regelen bij ziekte of efficiënt schakelen tussen verschillende werkposten bij piekmomenten. Met de skills matrix krijg je makkelijk overzicht van de vaardigheden en competenties van jouw operatoren.

Je bekijkt per individu op welke werkinstructies hij of zij getraind is.”

Nooit meer fouten

Met de product checks module waarborgen werknemers de kwaliteit van elk product. Aan de hand van digitale checklijsten verbeteren je werknemers producten. Productiemedewerkers doorlopen op een systematische manier checks bij het uitvoeren van werkinstructies.

Wie luistert, weet meer

Met de shopfloor feedback module kunnen productiemedewerkers verbeterideeën of problemen tijdens het productieproces op een laagdrempelige manier rapporteren.

Van zodra een verbetervoorstel is gemeld, worden teamleiders hiervan op de hoogte gebracht. Ze kunnen eenvoudig nagaan bij welke instructie een operator een verbetervoorstel heeft ingediend. Deze ideeën en feedback koppel je dan rechtstreeks aan de juiste werkinstructie. Op deze manier gaan verbeterideeën nooit verloren.

Inzicht uit data

Al deze data wordt automatisch verzameld en geanalyseerd. Het stelt bedrijven in staat de status van productieorders in real-time te volgen zonder telkens te moeten gaan kijken op de fabrieksvloer. Ook is het mogelijk de werkelijke productietijden te analyseren en knelpunten in het productieproces op te sporen. “Aan de hand van deze inzichten is het mogelijk veel sneller te schakelen in het verbeteren van het productie proces. Met hogere kwaliteit en minder uitval als gevolg.”, aldus Batist.

All-in-one platform

"Met al deze modules samen kunnen onze klanten die er vroeger meer dan twee maanden over deden om nieuwe werknemers op te leiden, dat nu in slechts een paar dagen doen." Azumuta heeft ook een gebruiksvriendelijke UI die het zowel voor de frontline workers als hun teamleider gemakkelijk maakt om te interageren met de verschillende modules.

Ontdek hier de oplossingen van Azumuta