VUB en ULB lanceren diversiteitsplannen met steun van Actiris

9 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
VUB en ULB lanceren diversiteitsplannen met steun van Actiris

VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert hebben officieel de diversiteitsplannen van hun universiteiten voorgesteld. Ze worden gerealiseerd in samenwerking met Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Het diversiteitsplan van de VUB heet ‘gelijkheidsactieplan’ en telt tien punten inzake personeelsbeleid en onderwijs. Tegen 2021 wil de universiteit onder meer een op de drie vrouwelijke kandidaturen ontvangen voor openstaande ZAP-vacatures, kennis opbouwen en sensibiliseren over diversiteit en het curriculum diversifiëren.

Er werd al wat werk afgelegd. Zo werd recent een visietekst en gedragscode opgesteld en een nieuwe website rond gelijkheid en diversiteit gelanceerd. De VUB trok ook een hr-adviseur Gelijkheid aan die de actiepunten voor gender bias in de aanwervingsprocessen zal behartigen en vormingen hierover zal organiseren, alsook een projectmedewerker die de diversiteit in het curriculum zal monitoren en hierover aanbevelingen zal formuleren.

ULB legt nadruk op duurzame diversiteit

De Université Libre de Bruxelles (ULB) wil met haar diversiteitsplan een gender- en diversiteitsbeleid ontwikkelen voor al haar medewerkers en jobstudenten. Ter voorbereiding werd gewerkt in vijf groepen of thema’s:

  • mensen met een beperking;
  • geslacht, seksuele en genderidentiteit;
  • leeftijd;
  • oorsprong en
  • culturele diversiteit.

Elke groep maakte een inventarisatie van al bestaande beleidslijnen en stelde acties voor die binnen twee jaar kunnen worden gerealiseerd.

Met de financiële steun van Actiris zal de ULB nu een medewerker aanwerven die het diversiteitsplan zal implementeren en werk zal maken van de 25 actiepunten. Eind 2021 zal ULB hierover rapporteren.

Actiris

VUB is de grootste Nederlandstalige werkgever in Brussel, ULB is de tweede grootste werkgever in Brussel. De twee universiteiten zijn een voorbeeld voor meer dan 40.000 jongeren.

Bij het opstellen en invoeren van hun diversiteitplannen krijgen beide universiteiten ondersteuning van Actiris. Deze stelde sinds 2009 al 215 diversiteitsplannen op voor meer dan 92.600 werknemers in Brussel. Cathy Van Remoortere, directeur Arbeidsmarkt en Inclusie, beklemtoont dat Actiris de referentie wil zijn voor werkgevers die inzetten op diversiteit: "Onze diversiteitsconsulenten helpen bij het opstellen van een inclusief wervings- en personeelsbeleid, en de communicatie die hierbij komt kijken. Daarmee worden VUB en ULB een voorbeeld voor andere werkgevers.”