Vraag naar flexibeler verloning stijgt

12 december 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Vraag naar flexibeler verloning stijgt

Zowat een bediende op de vijf kan zijn loonpakket zelf samenstellen, terwijl bijna 40% dit eigenlijk graag zou willen.

Attentia liet het door iVox navragen bij duizend werkende Belgen. Voor één op de drie is dit zelfs een belangrijke factor in de keuze voor een bepaalde werkgever.

38,5% zou zijn loonpakket zelf willen samenstellen. Bij Vlamingen ligt dit hoger (42%) dan bij de Franstalige medewerkers (33%). Mannen staan er ook meer voor open (42%) dan vrouwen (33%). Jongere werknemers (43% bij de groep <34 jaar) zullen sneller deze opties bekijken dan oudere werknemers (slechts 30% van de groep 55-plussers). 

Populaire keuzes 

Wat de meest gekozen voordelen bij flexibel verlonen betreft, haalt Attentia de volgende top vijf uit de eigen cijfers:  

  1. Warrants als cashoptimalisatie van de bonus bij variabel verlonen. 
  2. Wagen voor wie er geen heeft, of een upgrade voor wie er wel een heeft volgens zijn functie.  
  3. IT devices zoals smartphones en laptops. Hierbij kan dit ingezet worden voor privégebruik of als upgrade van een basis smartphone naar een high-end model. 
  4. Ambulante zorg. Dit voordeel is in opmars. Denk bijvoorbeeld aan een bijkomende zorgverzekering (tandzorg). 
  5. Individueel pensioensparen.

Communicatie

Communicatie is wel belangrijk, want de keuze voor een bepaald voordeel kan impact hebben op bijvoorbeeld de hoogte van het vakantiegeld. “Stel dat je kiest voor een auto als flexibel deel uit jouw brutoloon, dan heeft dat effect op de RSZ-bijdragen – die liggen lager", zegt Klaas Olbrechts van Attentia. "Dat kan leiden tot minder pensioen. En die verantwoordelijkheid ligt dan bij de medewerker. Hij moet afwegen of hij nu wil genieten van het voordeel van die wagen of later meer pensioen wil.”