Voor de mobiliteit van de toekomst: verzeker de verplaatsingen van uw medewerkers en niet langer het gebruikte voertuig

21 september 2020
Tekst
Partner Content
Voor de mobiliteit van de toekomst: verzeker de verplaatsingen van uw medewerkers en niet langer het gebruikte voertuig

Twee vaststellingen betreffende mobiliteit:

  1. onze samenleving wordt momenteel geconfronteerd met mobiliteitsproblemen die een impact hebben op ons welzijn
  2. de gezondheidscrisis zet werknemers ertoe aan opnieuw na te denken over hun vervoerswijzen.

Het ‘alles met de auto’ is voorbij. Als ik in de toekomst naar mijn werk ga, neem ik mijn fiets of auto tot aan het station, stap ik van de trein over op de metro, waarna ik op een step spring tot op mijn werk. Maar ben ik in alle gevallen voor alle schade verzekerd? Niet noodzakelijkerwijs of soms slechts gedeeltelijk.

Vanuit deze vaststelling heeft Ethias een product ontwikkeld dat het mogelijk maakt om al deze situaties te dekken met één enkele verzekering.

Ethias Mobility & More verzekert de werknemers op weg naar en van het werk en tijdens hun beroepsverplaatsingen ongeacht het gebruikte vervoermiddel: fiets, elektrische step, trein, bus, metro, als voetganger...

Voor deze trajecten komt deze verzekering tussen in gevallen die tot nu toe niet verzekerd waren. Ze dekt:

  • de eigen materiële schade van de werknemer, met inbegrip van zijn privévoertuig (in het kader van omnium dienstverplaatsingen)
  • de schade die hij mogelijk toegebracht heeft aan derden
  • ze verleent bijstand via een app met een systeem van geolokalisatie.

Enkele voorbeelden:

1. Michel reist met de trein en op een dag wordt zijn laptop gestolen op weg van zijn werk naar huis. De verzekering vergoedt diefstal van persoonlijke bezittingen tot € 1200 (behalve contant geld).

2. Als hij een beroepsverplaatsing maakt en een treinaansluiting plots wordt geannuleerd, kan hij een taxi bellen die hem naar het dichtstbijzijnde station of naar zijn afspraak brengt, zo is hij nog net op tijd... Ethias Mobility & More vergoedt deze taxikosten. Binnen welke grenzen? Er wordt maximaal 5 keer per jaar voorzien in een tussenkomst van maximaal € 75 per schadegeval.

3. Kiest Michel voor de fiets? Ook dan kan hij een ongeval hebben waarbij hij iemand verwondt of schade berokkent aan een voertuig. Zonder een verzekering ‘BA Privéleven’ kan zo’n ongeval een dure aangelegenheid worden... Ook hier vergoedt Ethias Mobility & More de materiële en lichamelijke schade van Michel en van derden (behalve wanneer Michel zich in staat van dronkenschap bevindt).

Bij een lekke band brengt de dienst Assistance (die verwittigd werd via een app) Michel naar zijn werkplek en zijn fiets naar de hersteller. Maar is Michel nalatig en heeft hij terugkerende pannes door slecht onderhoud of vraagt hij bijstand voor een lege batterij, dan komt deze verzekering niet tussen.

Deze oplossing geeft zowel de werkgever als de werknemer gemoedsrust omdat ze beiden zeker zijn dat de werknemer behouden aankomt. Bovendien moedigt ze hetgebruik van alternatieve en milieuvriendelijkere vervoermiddelen aan. Ze biedt ten slotte de mogelijkheid om het salarispakket op te waarderen met een gunstig fiscaal regime.

Meer hierover weten? Klik hier


De verzekering Ethias Mobility & More is een multirisicoverzekering (Omnium, Bijstand, Lichamelijke ongevallen, Burgerlijke aansprakelijkheid, Rechtsbijstand) onderworpen aan het Belgische recht. Het betreft een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd.

Elke beslissing om deze verzekering Ethias Mobility & More af te sluiten, moet genomen worden op basis van een onderzoek van de infofiche en de algemene voorwaarden.

Om gratis een offerte voor een contract, de infofiche en/of de algemene voorwaarden te verkrijgen, kunt u contact opnemen met privesector@ethias.be.

Als u niet tevreden bent, kan u uw opmerkingen sturen naar privesector@ethias.be. Aarzel niet om uw aanvragen in te dienen bij de dienst klachtenbeheer@ethias.be en als dit geen oplossing brengt, kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 1000 Brussel, Fax 02 547 59 75.

Ethias nv, toegelaten onder het nr. 196, rue des Croisiers 24 in 4000 Luik, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.