Voka wil snelle procedure voor specifieke profielen arbeidsmigratie

19 februari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Voka wil snelle procedure voor specifieke profielen arbeidsmigratie

Waar we vroeger bij de snelste waren, kampen bedrijven en instellingen nu met trage procedures om buitenlands talent aan te trekken. Ze lopen daardoor unieke, buitenlandse talenten mis, betreurt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Buitenlandse talenten moeten zowel een werk- als een verblijfsvergunning krijgen. Voor 2019 konden die twee procedures simultaan en dus sneller verlopen. Met een werkvergunning kon men al aan de slag terwijl de aanvraag voor een verblijfsvergunning nog liep. Door de omzetting van de Europese regels moesten deze procedures echter na elkaar doorlopen worden. “Waar we vroeger al na drie weken iemand aan de slag konden krijgen, duurde het door de nieuwe procedure zelfs tot vijf maanden”, klaagt gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens (foto) aan.

Constructieve werkgroepen

In Vlaanderen loopt de vergunning steeds vlotter en ook op federaal vlak worden inspanningen geleverd. Op initiatief van Voka werd een werkgroep opgericht met werkgevers en de kabinetten van ministers Crevits (Werk) en De Block (Sociale Zaken). “Daarin wordt constructief gewerkt aan oplossingen. Maar we slaan nog steeds een mal figuur tegenover landen als Nederland. Ooit waren we de beste van de klas. We moeten absoluut de ambitie hebben om die positie terug in te nemen”, vindt Hans Maertens.

Systeemfouten

Voka is zeer tevreden over de tussentijdse resultaten zoals een doorgedreven digitalisering van de aanvraagprocedure aan Vlaamse zijde. Ook de actieve zoektocht naar oplossingen voor diverse kinderziektes kan op steun van de ondernemersorganisatie rekenen. “Nu zijn er buitenlandse werknemers die hun vergunning willen laten verlengen, maar door de langere procedure komen we in de absurde situatie waarbij ze tijdelijk ons land moeten verlaten en nadien pas terug komen werken. Dergelijke systeemfouten moeten eruit.”

Servicegerichte procedures

“Men denkt nog te vaak vanuit de stappen die binnen de administraties moeten gebeuren, terwijl we het hele systeem moeten opzetten met de bril van potentiële buitenlandse talenten. Die hebben geen doctoraat in Belgische staatskunde. Men moet servicegericht denken, met gecentraliseerde informatie, ook in het Engels, die duidelijk maakt welke documenten nodig zijn”, zegt Hans Maertens.

Voka pleit vooral voor een snelle procedure voor ondernemingen die door de overheid een speciale erkenning krijgen. Dit kan men ook toepassen voor bepaalde profielen zoals hooggeschoolden en onderzoekers.