Vlaamse werkloosheid daalt verder

5 augustus 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Vlaamse werkloosheid daalt verder

Ook in juli 2019 daalde de werkloosheid in Vlaanderen. Tegenover een jaar geleden zijn er 10.362 (5%) minder werkzoekenden. Sinds augustus 2015 daalt de Vlaamse werkloosheid maand na maand.

Eind juli waren er 195.615 werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB, precies 5% minder dan een jaar eerder. Opnieuw is dat een daling in alle leeftijdsgroepen, voor alle opleidingsniveaus, zowel bij korte als langdurige werkloosheid, bij personen met een arbeidsbeperking en bij allochtonen.

Bij de 50-plussers daalt de werkloosheid met 1%. De tragere daling bij deze groep volgt uit de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, waardoor er bij de 60-plussers een stijging is van 28,1%. Het aantal werkzoekenden tussen 50 en 60 jaar daalt daarentegen veel sterker dan het Vlaams gemiddelde. In de groep 50- tot 55-jarigen daalt de werkloosheid met 8,6%. Bij 55- tot 60-jarigen is dat zelfs een afname met 14,5%.

Ook voor elke werkloosheidsduur dalen de cijfers. De kortdurende werkloosheid (minder dan een jaar, 53,6% van het totaal aantal werkzoekenden) vermindert met 3,8%, de werkloosheid tussen een en twee jaar (15,8% van het totaal) met 10,3% en de langdurige werkloosheid (meer dan twee jaar, 30,6% van de werkzoekenden) met 4,4%.