Via hybride wagens naar een volledige elektrificatie

2 november 2020
Tekst
Patrick Verhoest
Via hybride wagens naar een volledige elektrificatie

Ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe Audi A3 trok HRmagazine naar Accent, waar hr-manager Charlotte Meiresonne getuigt over een vloot die grotendeels uit Audi-wagens bestaat.

Bij Accent werd resoluut gekozen voor Audi als partner voor de vloot van het bedrijf. De nieuwe Audi A3 zal ongetwijfeld binnenkort zijn intrede maken bij het uitzendkantoor. Volgens hr-manager Charlotte Meiresonne is dat geen toeval: “Zelf heb ik jaren met een Audi A5 gereden. Omdat ik jaarlijks 25.000 kilometer rij, hou ik van comfort in mijn wagen.” Om gelijkaardige redenen koos Accent voor Audi. De klasrijke premiumwagens moeten de normen van het bedrijf uitstralen en daar horen degelijkheid, kwaliteit, dynamiek en sportiviteit bij. De hr-manager geeft aan dat kantoorverantwoordelijken en consulenten bij het uitzendbedrijf een bedrijfswagen krijgen. De wagen kan ook een middel zijn om wie extra presteert te belonen. Het wagenpark van Accent bevat zo’n zevenhonderd wagens, waarvan binnenkort de categorieën A en B alleen Audi zal bevatten.

Ecologie belangrijk thema
Accent voorziet laadpalen op het hoofdkwartier en zal dat aantal in de toekomst nog uitbreiden, weet Charlotte Meiresonne. “We werken volop aan de vergroening van ons wagenpark. Zo boden we in 2020 plug-inhybridewagens en een puur elektrische wagen aan. We zijn trots dat liefst 81% van de medewerkers dit jaar voor een hybride wagen kozen. Dat toont aan dat ecologie bij ons een belangrijk thema is.” De puur elektrische wagen doet het nog niet zo goed. Dat heeft volgens Meiresonne te maken met de nog ontoereikende laadinfrastructuur in ons land. Bovendien is de autonomie van deze wagens te beperkt. “Verder is de puur elektrische wagen nog te duur in verhouding tot de klassieke brandstof. We verwachten een doorgedreven elektrificatie zodra de merken met goedkopere modellen komen. Ondertussen monitoren we het laadgedrag van onze medewerkers. Zo zijn we er zeker van dat het elektrisch rijden optimaal gebeurt.”

Charlotte Meiresonne geeft aan dat, voor wat de Total Cost of Ownership (TCO) betreft, er met vijf categorieën gewerkt wordt. Wat dit onderdeel betreft, werkt haar collega-CFO en haar team aan de automatisering van het gegeven: “We zijn al een tijdje bezig aan de digitalisering van onze werkprocessen. Dat geldt ook voor de TCO. Tegenwoordig werkt mijn financiële collega met ExpoFleet, een pakket voor de vloot. We gaan Navision, het boekhoudkundige pakket, integreren met dit instrument. Het zal ons toelaten om op niveau van nummerplaat te weten hoeveel elke wagen exact kost per bestuurder.”

Optimalisering van processen
Recent implementeerde Accent SuccesFactors, een hr-tool om processen te optimaliseren. Accent werkt met advisors die de 1.200 medewerkers dagelijks te woord staan, weet de hr-manager: “Onze specialisten krijgen vragen rond loon, vakantie en doen maandelijks de loonverwerking. Daar is onder andere de comp & ben-module van SuccesFactors heel belangrijk. De adviseurs kunnen op een efficiënte manier berekeningen maken en nieuwe commissielonen of wedden verwerken. Daarnaast is er nog een nieuw performancesysteem waarmee onze talentmanagers werken. Zij gaan kijken naar de groeipaden van onze medewerkers en onderzoeken in welke richting die kunnen evolueren. Met het instrument kunnen we alles bijhouden per medewerker, om hen in de toekomst nog beter van dienst te zijn.” Het team van Meiresonne bestaat uit 30 collega’s waarvan er 11 op het hr-departement werkzaam zijn en 19 op hun eigen learning & developmentafdeling.

Beleving
Accent hecht veel belang aan welzijn en beleving, zegt Charlotte Meiresonne. Haar talentbeheerders zorgen voor een goede werk-levenbalans van de werknemers. “Wie bij Accent aankomt, bieden we een goede ervaring aan. De eerste indruk is van belang. Beleving en welzijn vormen een belangrijk onderdeel van de rekrutering. We geven ook twaalf dagen opleiding aan elke medewerker. Dat gebeurt via onze eigen Accent Business School, die ook onder hr valt. Via onze opleidingscel vangen we medewerkers op aan het begin van hun carrière. Ook in de kantoren coachen we de werknemers. Beleving is zelfs van belang bij het vertrek van collega’s. We hopen dat ze zo ambassadeurs voor het leven blijven van onze organisatie en dat ze ons in hun hart blijven dragen.”