Verzekeraar sluit thuiswerkakkoord met bonden

22 juni 2021
Verzekeraar sluit thuiswerkakkoord met bonden

P&V Groep sloot een overeenkomst met de vakorganisaties voor structureel telewerk. Binnen dat nieuwe kader geeft de coöperatieve verzekeringsgroep veel autonomie aan teams om een evenwicht te vinden tussen individuele en teambelangen. Structurele thuiswerkers zullen bijvoorbeeld acht dagen per maand op kantoor moeten zijn.

Bij P&V Groep, bekend van de merken P&V en Vivium, was telewerk vóór de coronapandemie reeds ingeburgerd voor veel medewerkers. Het afgelopen jaar heeft telewerk echter een veel prominentere plaats ingenomen, voor zo goed als alle medewerkers. De troeven van thuiswerk zijn legio, anderzijds tonen studies aan dat een aanwezigheid op kantoor belangrijk is voor onder andere de versterking van de teamcohesie.

Dit toenemende telewerk heeft gevolgen voor de rol die het kantoor speelt in werk en vraagt ook om nieuwe manieren van samenwerken met collega’s en klanten. Een efficiënte en aangename werkomgeving - zowel op kantoor als thuis - waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, geldt daarbij als uitgangspunt.

Krachtlijnen van het akkoord

De nieuwe CAO zorgt ervoor dat meer medewerkers vaker kunnen telewerken. Medewerkers met een voltijds arbeidsregime die structureel telewerken zullen gemiddeld 8 dagen per maand op kantoor zijn, wat cruciaal is voor het stimuleren van sociale cohesie en creativiteit.

Binnen dat kader bepalen medewerkers en teams samen hoe ze daar in de dagelijkse praktijk invulling aan geven, waarbij gezocht zal worden naar een goede balans tussen de belangen van het individu, het team, en het bedrijf. De P&V Groep gaat prat op een unieke cultuur waarbij open communicatie, erkenning en transversale samenwerking belangrijke pijlers zijn, en om die waarden concreet te maken, is het geven van autonomie aan medewerkers een belangrijke voorwaarde.

Johan Dekens, lid van het directiecomité, besluit dat P&V Groep op die manier een aangename en efficiënte werkomgeving creëert, zowel thuis als op kantoor, met een sterke aandacht voor een evenwicht tussen privéleven en werk. “Met als uiteindelijke doel om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen dienen”.