Van welke arbeidsmarkt-thema’s ligt u wakker? Steek eens een prof in gang

19 januari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Van welke arbeidsmarkt-thema’s ligt u wakker? Steek eens een prof in gang

Van welke arbeidsmarktthema’s ligt u wakker? Pensioenen? Werkloosheidsuitkeringen? Burn-out? Welzijn op het werk? Discriminatie? Ziekteverzuim? Motivatie van werknemers?

25 professoren vragen naar de prioriteiten van een aantal doelgroepen en willen daarmee aan de slag. ‘Jullie doen onderzoek vanuit de ivoren toren.’ Het is een kritiek die professoren af en toe te horen krijgen: onderzoek dat niet aansluit bij vragen van de burger en weinig toegankelijke resultaten. 25 UGent-professoren gooien de ramen van de vermeende ivoren toren alvast helemaal open. Via een videoboodschap roepen ze het publiek op om door te geven waar ze onderzoek over willen. Bekijk hun oproep hier.

Het gaat ondermeer over psychologen Frederik Anseel, Wouter Duyck, Filip De Fruyt en Eva Derous, econoom Stijn Baert, socioloog Piet Bracke of gezondheidswetenschappers Els Claeys, Lutgart Braeckman en Lieven Annemans. Ze komen in totaal uit 6 faculteiten en 10 vakgroepen.

Professoren bouwen bruggen naar elkaar en naar de buitenwereld

De Universiteit Gent koos ‘werk en arbeidsmarkt’ uit als één van de zes onderwerpen voor een interdisciplinair onderzoeksconsortium.

De UGent-professoren die focussen op werk en arbeidsmarkt gaan, over faculteiten en vakgroepen heen, nauwer samenwerken om arbeidsmarktgerelateerde uitdagingen interdisciplinair aan te pakken. Ze slaan bruggen met elkaar, maar ook met de buitenwereld. Ze willen de resultaten van het onderzoek rond werk en arbeidsmarkt veel krachtiger én samen naar buiten brengen.

Vier doelgroepen IDC UGent@work

Om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten beantwoorden aan de specifieke vragen van de buitenwereld, geven de 25 betrokken UGent-professoren van UGent@work iedereen de kans om die onderzoeksagenda mee vorm te geven.

In een grootschalige enquête worden vier groepen bevraagd:

  • beleidmakers en hun medewerkers op alle niveaus;
  • middenveldorganisaties zoals vakbonden, werkgevers en geïnteresseerde vzw’s;
  • arbeidsmarktprofessionals zoals HR-medewerkers en werknemers van de VDAB;
  • de burger en de media.

“Van welke arbeidsmarktthema’s ligt u wakker? Pensioenen? Werkloosheidsuitkeringen? Burn-out? Welzijn op het werk? Discriminatie? Ziekteverzuim? Motivatie van werknemers? En op welke arbeidsmarktvragen willen ze precies een antwoord hebben? Dat willen we weten”

Daarnaast ondervragen ze de deelnemers aan de enquête over het draagvlak voor arbeidsmarkthervormingen die de Vlaamse en federale overheid plannen en de mate waarin de coronacrisis hun kijk op de arbeidsmarkt veranderde.