Trend naar meer progressieve werkhervattingen houdt aan

4 november 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Trend naar meer progressieve werkhervattingen houdt aan

Van 2015 tot 2019 steeg het aantal progressieve werkhervattingen met 73 procent. De eerste lockdown fnuikte die groei, maar de stijging in de andere maanden hield het aantal voor januari tot augustus op niveau. De kans op een succesvolle werkhervatting stijgt overigens naarmate de dialoog tussen werknemer, werkgever en arts vroeger starten.

Een en ander blijkt uit cijfers van Acerta. Het hr-dienstenverblijf herinnert er ons aan dat wie na een periode van ziekte het werk wil en mag hervatten, de mogelijkheid heeft om een progressieve werkhervatting aan te vragen. Uiteindelijk is het doel van een dergelijk traject - waar het mogelijk is - om de werknemer weer naar het oorspronkelijke werkregime te begeleiden. Sinds 2016 is er een vernieuwd wettelijk kader voor deze vorm van werkhervatting. De cijfers zijn sindsdien alleen maar gestegen. Van 2015 tot 2019 steeg het aantal progressieve werkhervatting met 73 %.

Corona heeft nauwelijks impact op progressieve werkhervatting

In april en mei van dit jaar, tijdens de lockdown, werden er heel wat minder progressieve werkhervattingen opgestart dan anders. Maar het grote succes van de progressieve werkhervatting in de andere maanden van dit jaar, veegt dit negatieve corona-effect helemaal weg. Voor de periode maart-augustus 2020 waren er slechts 6 % minder dossiers dan vorig jaar. In de periode januari-augustus 2020 zitten we zelfs bijna helemaal op het niveau van vorig jaar.

Miet Vanhegen, juridisch adviseur bij Acerta, noemt het opmerkelijk dat er dit jaar - ondanks corona - nauwelijks minder progressieve werkhervattingen opgestart worden. “Tijdens de lockdown konden heel wat arbeidsartsen geen vaststellingen doen of overleg plegen, waardoor ze geen nieuwe werkhervattingen konden begeleiden. Dat de andere maanden deze terugval compenseren, is een erg positief signaal. Werkgevers zijn, zelfs in erg moeilijke tijden, bezig met het heractiveren van werknemers na een ziekteperiode.”

Re-integratie moet binnen 3 maand starten

Ons land telt meer en meer langdurig zieken, die de werkzaamheidsgraad naar beneden duwen. Om die werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80 %, wil de Vivaldi-coalitie nog meer werk maken van de re-integratie van de langdurig zieken. Volgens Acerta moeten ze daarom in de eerste plaats inzetten op een vroegtijdige interventie.

Miet Vanhegen: “Vandaag laat de wetgeving toe dat de werkgever na ten vroegste vier maanden een formeel re-integratietraject opstart. Studies geven aan dat de meeste succesvolle werkhervattingen - waar mogelijk - liefst binnen de drie maanden beginnen. Uit onze cijfers blijkt dat vorig jaar 31,1 % van de progressieve werkhervattingen binnen de 90 dagen begonnen, dat is een pak minder dan voorgaande jaren. Het is niet positief dat de start van de ‘vrijwillige’ progressieve werkhervatting steeds verder wordt opgeschoven. Meer dan 15 % van de progressieve werkhervatting in 2019 begon pas na meer dan een jaar. Acerta pleit er dan ook voor dat werkgevers al vroeger met hun werknemer en de arbeidsarts in dialoog te gaan, om het proces te versnellen.”