Tijd voor empathie-interviews

1 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Tijd voor empathie-interviews

Als het gaat over duurzaam omgaan met talent, is het altijd interessant om eens te luisteren bij een bedrijf met een lange traditie op dat vlak. Hilde Claes vertelt over de manier waarop Janssen Pharmaceutica mensen inzetbaar houdt op een duurzame manier. Empathie-interviews zijn een hoeksteen

Empathie is dus belangrijk, maar Hilde Claes (Head of hr J&J Benelux Janssen Pharmaceutica) begint bij de data. Vorig jaar maakt J&J Benelux voor de top 8-EMEA-landen (België, Nederland, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk) een data-analyse van de vijftigplussers: in welke landen en sectoren zitten ze en hoe zal dit binnen tien jaar evolueren?

Een grote populatie van de vijftigplussers is actief binnen de productie-omgeving. Hilde Claes: “Dat zijn vaak ook medewerkers die klachten hebben over fysiek werk, ploegenwerk en volcontinu werk. Daarna hebben we alle afdelingen bevraagd via onze empathy interviews: hoe staan zij vandaag in hun werk en hoe zien ze dat in de toekomst?”

Ontzie-maatregelen

Daaruit blijkt dat een derde nog wil groeien, impact hebben op de organisatie en zinvol bijdragen. “Die medewerkers kunnen we zeker gebruiken, want ze zijn ook mobieler geworden.”

Een derde van de medewerkers zegt dat ze zich goed voelen in hun huidige job, maar zoeken naar ‘ontzie-maatregelen’: minder uren, minder verantwoordelijkheid en minder stress, maar daarom niet per se stoppen met werken.

De rest wil wel vroeg met pensioen gaan.

Action sharing

Hilde Claes: “We hebben al die data verzameld en een kennisplatform opgericht om te kijken waar we ‘quick wins’ kunnen halen. In plaats van een ‘action learning programma’, waarbij medewerkers al doende leren, zijn we overgeschakeld naar een ‘action sharing programma’. We zetten oudere medewerkers in op projecten, waar ze hun kennis en ervaring delen. Bij een overname bijvoorbeeld halen we de vijftigplussers uit hun job om de medewerkers te begeleiden. Hierdoor ontstaat ook een doorstroom van jong talent.”

Het volledige gesprek met Hilde Claes leest u hier.