Tewerkstelling bestaande bedrijven groeit 6 procent in drie jaar

6 augustus 2019
Tekst
Patrick Verhoest
Tewerkstelling bestaande bedrijven groeit 6 procent in drie jaar

De werkgevers die al in 2015 bestonden, hebben tussen 2015 en 2018 een netto-aangroei van de tewerkstelling van 5,84% gerealiseerd.

Opvallend

Van de ondernemingen uit de private sectoren blijken de social profit, de maakindustrie en de diensten de meeste mensen tewerk te stellen. Opvallend is dat de beroepsbevolking in België aan het vervrouwelijken is, met de social profit als absolute uitschieter. Een en ander blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta.

Krapte

Dirk Wijns, director Acerta Consult, wijst erop dat met deze groeitendens de arbeidskrapte in België morgen nog niet opgelost zal zijn. Hij benadrukt dat de overheid voor wat groei betreft niet te veel op nieuwe ondernemingen mag focussen. Bestaande bedrijven zijn volgens hem een zeer belangrijke bron van extra werkgelegenheid.

Voltijdsen

Acerta wijst er voorts op dat de groei van het aantal voltijdse equivalenten nog hoger ligt (6,5%) dan het aantal werknemers. De arbeidsmarkt vervrouwelijkt sterk. De social profit bijt daar de spits af: liefst 84% van de werknemers is er vrouw. Enkel in de maakindustrie zijn de mannen nog in de meerderheid.