Telewerkende teams leiden begint bij vertrouwen

22 oktober 2020
Telewerkende teams leiden begint bij vertrouwen

Hoe geef je leiding aan medewerkers en teams die er niet zijn? Het codewoord is vertrouwen, zo stellen de sociale partners. Wie zegt ‘vertrouwen’, zegt meteen ook ‘autonomie’. Een doorgedreven controle op wat de telewerker doet, staat daar haaks op. De SERV geeft tips.

Wie doorgedreven controleert, geeft een verwarrende en dubbele boodschap: enerzijds vertrouwen we erop dat de medewerker thuis zo goed zal werken als op kantoor, maar anderzijds controleren we de medewerker toch wanneer hij werkt tijdens het telewerk. Terwijl telewerken toch onvermijdelijk samengaat met een grotere vrijheid in de werktijd, zowel tijdens het telewerken als op kantoor.

Een averechts effect

In de beginjaren van het telewerken was controle een belangrijk onderzoeksonderwerp. Toen bleek dat nauwgezette controle, zoals het gebruik van ‘keyloggers’ die de toetsaanslagen controleren, een averechts effect hebben. Ze leidden zelfs tot tegendraads gedrag waarbij allerlei trucs werden bedacht om de technische controle te misleiden.

Sturen op resultaten

Dit alles houdt in dat bij telewerken er niet meer op uren of prestaties wordt beoordeeld, maar op de resultaten van het werk. Dat vergt een leiderschapsstijl die focust op resultaten op

  • een coachende manier,
  • op verbindend communiceren,
  • op doordacht delegeren en
  • op het motiveren van medewerkers.

Het is van belang dat leidinggevenden herkennen in welke mate medewerkers gebaat zijn bij een grotere mate van autonomie dan wel bij een meer gestructureerde manier van werken.

Wees beschikbaar

Sturen op resultaten is communiceren en organiseren. Wees beschikbaar, neem actief contact op. Maak tijd om contact te houden en gebruik daarvoor verschillende media (mail, bellen, zoomen, skypen enzovoort). U kan bijvoorbeeld elke dag starten met een korte meeting op zoom of microsoft teams.

Bespreek met uw team hoe het werk het best georganiseerd kan worden. Hou rekening met individuele omstandigheden, maar hou het fair. Formuleer duidelijk uw verwachtingen (niets verwachten is geen optie). Zorg ervoor dat uw medewerkers weten wat het plan is, wat de doelstellingen zijn, welke deadlines ze moeten halen.

Werkbaar telewerken

In het algemeen is het belangrijk om de invloed van telewerk op het welzijn van de medewerkers op te volgen. Telewerk betekent niet dat men minder stress heeft. Duidelijke en realistische verwachtingen communiceren is daarvoor belangrijk, ook voor de leidinggevenden voor wie werken met teams op afstand meer inspanning vergt.

Bron Tips voor werkbaar werk van de SERV