Telewerk: de leidinggevende en andere succesfactoren

9 september 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Telewerk: de leidinggevende en andere succesfactoren

Telewerk wordt wellicht een blijver. Hoe maak je er een succes van?

SD Worx bevroeg ruim 500 Belgische werkgevers. De hr-dienstverlener vroeg eerst naar de succesfactoren bij de start van telewerk. De prioriteiten en het percentage werkgevers dat ze aanstipt:

  • 66% - Zet een beleid op;
  • 64% - Cultiveer vertrouwen in de bedrijfscultuur;
  • 48% - Informeer medewerkers en leidinggevenden en zorg dat je hen mee hebt;
  • 43% - Stem telewerk af op het ruimere hr-beleid en het mobiliteitsbeleid;
  • 41% - Adviseer en train medewerkers en leidinggevenden;
  • 40,1 % - Breng interesse in en tegenstand tegen telewerken in kaart;
  • 33,5% - Onderzoek op voorhand de telewerkbaarheid van de jobs.

De top van de belangrijkste aanbevelingen is ongeveer dezelfde in de drie regio’s in België (al kan de volgorde licht verschillen). Wallonië zet het onderzoek naar de ‘telewerkbaarheid’ iets meer vooraan; Brussel (en Vlaanderen) de afstemming met het mobiliteitsbeleid en Vlaanderen wil ook zicht krijgen op de weerstanden. “Bedrijven realiseren zich dat de menselijke factor, zowel van medewerkers als leidinggevenden, het verschil maakt om succesvol te zijn. Wie zicht heeft op de weerstanden en interesse bij de medewerkers, kan beter een balans vinden en een doeltreffend beleid uitwerken, waar iedereen beter van wordt”, zegt Katleen Jacobs van SD Worx.

Sleutel bij leidinggevenden: ‘managing by objectives’, vanop afstand

Het blijft een minderheid die vandaag geen telewerk aanbiedt: het gaat om minder dan twee op tien van de werkgevers. Ook deze groep legt de sleutel tot succes bij de leidinggevenden: hen overtuigen én coachen lijkt hen de voorwaarde om telewerk in te voeren.

Leiden op basis van doelstellingen en niet op basis van aanwezigheid, is een sprong die nog niet overal is genomen.

Vlaamse werkgevers die telewerk niet aanbieden, vrezen meer dan Waalse en Brusselse bedrijven dat telewerken de samenwerking in team en de afstemming van het werk dreigt te verminderen. “Maar je kan hier ook in groeien. Er zijn oplossingen voorhanden zoals opleidingen, specifiek m.b.t. leidinggeven en samenwerken vanop afstand, zonder de controle te verliezen: een vijfde van de Belgische werkgevers geeft aan hieraan te werken, al verschilt dit van regio tot regio. Een op de drie Brusselse werkgevers voorziet dit. In Vlaanderen is dit minder een kwart (24%) en minder dan een vijfde van de werkgevers in Wallonië (18%). Al werken organisaties eerst aan hun ICT-ondersteuning”, weet hr-dienstverlener SD Worx.

Nationale telewerkdag op 22 september

Op 22 september vindt voor de derde keer de nationale telewerkdag plaats. Ongeveer vier op de tien organisaties zouden aan dit initiatief deelnemen, zo blijkt uit de bevraging van SD Worx. Al zijn er wel verschillen naargelang de regio en de sector: bij Brusselse bedrijven is dit maar liefst de helft. "In de sector bouw en industrie wil ongeveer een kwart van de bedrijven deelnemen. Voor productie-omgevingen is telewerk geen evidentie. Er is geen ‘one size fits all’, noch een verplichting: een kwart van de werkgevers zonder telewerk geeft aan dat de organisatie zich niet leent tot telewerk”, besluit Katleen Jacobs van SD Worx.