Studie: Belgische ceo's relatief jong en hoog opgeleid

13 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Studie: Belgische ceo's relatief jong en hoog opgeleid

Er is wat evolutie, maar de ceo's zijn nog altijd meestal mannen. Slechts 5% van de ceo’s is een vrouw, dat is amper 1% meer dan in 2018. Al doet België het wat beter, want 10% van de Bel-20 zijn vrouwen.

Een en ander blijkt uit een studie die searcher Heidrick & Struggles jaarlijks publiceert sedert 2011. De editie van 2019 'Route to the top' is gebaseerd op een steekproef van 906 ceo's uit 16 landen, waarvan 21 uit België.

Ceo’s zijn bij aanstelling het jongst in Noorwegen en België. 38% van de Belgische ceo's werd aangesteld voor hun 45ste. Bij onze Scandinavische buren stijgt dat cijfer zelfs tot 44 jaar. Het internationaal gemiddelde is 49,6 jaar.

Over het algemeen ligt de gemiddelde leeftijd rond 56 jaar (55 in België). De jongste ceo komt uit China (31), de oudste uit de VS (89).

Belgische ceo’s het hoogst opgeleid

86% van de Belgische ceo's behaalde een diploma hoger onderwijs. Daarmee is België meteen het land met het hoogste opleidingsniveau onder ceo’s. Ter vergelijking: het gemiddelde bedraagt slechts 58%. In sommige landen, zoals Italië en Australië, zakt het gemiddelde zelfs tot respectievelijk 38% en 42%.

Een MBA blijkt minder een vereiste: slechts 33% van de Belgische ceo’s volgde een dergelijk programma. Over de gehele steekproef behaalde slechts een kwart een MBA.

Twee op de drie Bel 20-ceo’s (67%) hadden al ervaring op c-niveau (cfo, coo, etc.) voor ze benoemd werden tot ceo.

Diversiteit

Nog altijd is slechts 5% van de ceo’s een vrouw, nauwelijks 1% meer dan in 2018. Wel tellen alle van de 16 landen uit de studie voor het eerst dit jaar minstens één vrouwelijke ceo.

België telt echter 10% vrouwen onder de ceo’s van de Bel-20. Enkel in Noorwegen zijn er meer: 16%.

Onze ceo's komen ook meer uit het buitenland (43%). Enkel in Zwitserland (46%) en Nederland (44%) zijn ze met meer. Het gemiddelde is 19%.

Hoewel ze blij is met de resultaten, ziet Marie-Hélène De Coster, zelf de eerste vrouw aan het hoofd van Heidrick & Struggles Brussels, de meeste bedrijven toch nog voor zekerheid gaan ook al beseffen ze dat diversiteit een belangrijk thema is. "Een gebrek aan diversiteit in een bedrijf is echter een risico op zich, zowel in termen van ervaring als van reputatie.”

Ceo's van morgen diverser?

De profielen van de ceo’s die in de laatste twaalf maanden benoemd werden in de 16 landen, wijzen op een stijging van de gemiddelde leeftijd bij hun benoeming (slechts 30% werd benoemd voor hun 50ste, tegenover 45% over de gehele steekproef).

In die categorie wordt bovendien meer belang gehecht aan de opleiding (64% heeft een universitair of hogeschooldiploma, tegenover 58%) en aan c-suite ervaring (78% met c-suite ervaring, vergeleken met bijna 76%).

Ten slotte toont de studie meer diversiteit onder de recent benoemde ceo’s: 9% van hen zijn vrouwen, tegenover 5%. Of dat toeval is of een nieuwe trend, weet ook Marie-Hélène De Coster nog niet.