Student en docent vinden elkaar in de blend

28 september 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Student en docent vinden elkaar in de blend

Aan de start van dit nieuwe academiejaar stromen de klaslokalen en aula’s weer vol. Tegelijk echter willen drie op vier studenten de keuze behouden voor blended learning.

Dat concludeert alvast Acco, leerconsulent hoger onderwijs, educatieve uitgeverij en boekhandel van en voor studenten. Die hield in september 2021 een bevraging bij Vlaamse docenten en studenten hoger onderwijs over het digitale afstandsonderwijs.

Blended blijkt beste formule

Uit die bevraging bleek dat 73% van de bevraagde docenten nooit meer terug wil naar volledig digitaal afstandsonderwijs.

Voor 59% was de coronacrisis wel een eyeopener voor de mogelijkheden van blended onderwijs.

Bovendien geeft 92% aan dat hun kennis over digitale werkvormen verbeterde tijdens het verplichte afstandsonderwijs.

Docenten en studenten vinden elkaar in dit blended onderwijs, want 93% van de docenten geeft aan blijvend blended les te willen geven en 76% van de bevraagde studenten wil blijvend blended leren. Voor zowel docent als student is blended onderwijs, met een goede mix van digitaal en face-to- faceonderwijs, nu dus al de beste keuze.

Blended is méér dan online lesgeven

Blended leren mengt klassieke leervormen met digitaal leren om de leeromgeving beter te maken (zowel online als offline). Leerinhoud wordt gebracht via activerende en motiverende werkvormen en gebruikt digitale tools om het leerrendement van de student te verhogen.

In een blended leertraject krijgen de studenten meer controle over wanneer, waar en tegen welk tempo zij de online leerstof verwerken. Op die manier kunnen de waardevolle contactmomenten met de docent optimaal gebruikt worden voor verdieping, interactie en verbinding tussen de studenten onderling en tussen de docent en de student. Dat boost de motivatie van de studenten en zorgt op zijn beurt voor een hoger leerrendement.

Kennisclips

Docenten willen dus niet meer terug naar 100% digitaal onderwijs. Toch wil

  • 74% van de bevraagde docenten theorie blijven overbrengen via online kennisclips,
  • wil 86% inzetten op meer digitaal studiemateriaal en
  • wil 56% nog steeds opgenomen lessen online aanbieden.

En hier vinden docenten en studenten elkaar in de blend. 61% van de bevraagde studenten die blended onderwijs verkiezen, geeft namelijk aan dat ze online kennisclips willen om theorie te verwerken, 71% wil meer digitaal studiemateriaal en 98% wil opgenomen lessen om te herbekijken tijdens het oefenen of studeren.

Waarom dan toch terug naar de aula?

De resultaten van de bevraging geven ook wel aan dat 60% van de bevraagde docenten het contact en de interactie met hun studenten misten tijdens de pandemie.

Bovendien hebben de docenten hun collega’s gemist en zeggen ze ook dat ze bij contactonderwijs beter kunnen opvolgen of de studenten de kennis goed verwerken.

De studenten van hun kant hebben de docenten minder gemist; slechts 11% van de bevraagde studenten geeft dat aan. Maar 79% van de studenten heeft het contact en de interactie met hun medestudenten gemist. Leren mét en van elkaar is inderdaad ook een zeer belangrijk onderdeel van het leerproces van elke student.