Steeds meer werknemers ontwikkelen hun werknemersmerk

3 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Steeds meer werknemers ontwikkelen hun werknemersmerk

Dankzij digitale technologie gaan steeds meer werknemers autonoom leren. Een groeiend aantal ontwikkelt bewust zoiets als een werknemersmerk.

De tweede editie van een Franse studie naar de impact van digitale technologie op werknemers bevestigt een tendens uit een eerste editie. Steeds meer werknemers creëren informeel en los van hun organisatie hun eigen digitale competenties. In een editie van 2016 gaf 52% van de werknemers aan dat ze hun competenties ontwikkelen om zich beter te verkopen, in de tweede editie van 2019 ging het al om 61%.

Ze gebruiken daarvoor online tutorials, video’s, applicaties op hun smartphone, MOOCs, sociale netwerken etc.

  • 7% werkt daar dagelijks aan;
  • 13% enkele dagen per week;
  • 17% enkele dagen per maand;
  • 24% enkele keren per jaar;
  • 35% nooit;
  • 4% weet het niet.

Een significant aantal houdt ook het eigen profiel op sociale media actueel, stuurt posts door, beheert een blog enzovoorts. Van de bevraagden gebruikt 40% daarvoor ook tools die hun werkgever niet ter beschikking stelt. Zij doen dat dagelijks (11%), wekelijks (16%) of maandelijks (13%).

Bron: Les salariés français à l’ère de la transformation digitale Edition 2019

Het gaat om een kwalitatieve studie bij vijftig werknemers, een kwantitatieve bij 1004 werknemers en een kwalitatieve studie bij honderd beslissers uit de regio Île de France