Steeds meer vacatures staan lang open bij kmo's

7 oktober 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Steeds meer vacatures staan lang open bij kmo's

Kmo's zien steeds meer vacatures 'lang' open staan. De SD Worx barometer voor aanwervingsintenties bij kmo’s (met minder dan honderd werknemers) ziet die stijging van de ‘voornamelijk lang openstaande vacatures’ vooral in de industrie en bouw (secundaire sector) en bij West-Vlaamse kmo’s.

Ten opzichte van vorig kwartaal zeggen meer kmo’s dat ze ‘lang openstaande vacatures’ hebben: gemiddeld geven bijna vier op de tien kmo’s (38,1%) in september aan dat de openstaande vacatures ‘voornamelijk lang openstaande’ vacatures zijn, terwijl dit vorig kwartaal slechts een kwart (26%) was. Dit is een stijging met 30%.

Dit is te wijten aan de sectoren ‘industrie en bouw’, waar zes op de tien spreken van ‘lang openstaande vacatures’. In West-Vlaanderen zit zes op de tien kmo’s met ‘lang openstaande vacatures’.

Bijna helft kmo’s heeft vacatures voor knelpuntberoepen

Vacatures voor knelpuntberoepen: Brussel heeft er minder (28%), Vlaanderen en Wallonië scoren hetzelfde, met resp. 45,1% en 46,6%. Vooral kmo’s in de industrie en bouw (secundaire sector) hebben moeite met het invullen van de knelpuntberoepen: bijna zeven op de tien kmo’s (67%) geven aan dat de vacatures vooral knelpuntberoepen betreffen.

Vacatures in Vlaanderen minst snel ingevuld

Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo van SD Worx, ziet enerzijds wel vrij stabiele aanwervingsintenties, maar anderzijds ook dat kmo’s sinds juni de vacatures moeilijker ingevuld krijgen.

Gemiddeld stelt bijna 85% (84,4%) van de Belgische kmo’s dat de vacatures binnen de zes maanden ingevuld worden, bij 15% duurt het langer.

In Vlaanderen worden de vacatures gemiddeld minder snel ingevuld dan in Brussel of Wallonië: een vijfde (20,9%) geeft aan dat vacatures gemiddeld langer dan zes maanden openstaan, terwijl dit in Brussel en Wallonië resp. om 9,1% en 8,0% gaat.

Opnieuw spant West-Vlaanderen de kroon met 27,6% van de kmo’s met vacatures die niet ingevuld zijn een half jaar, gevolgd door Limburg met 22,4%.

In de sectoren ‘industrie en bouw’ geeft bijna één op drie kmo’s (28,2%) aan dat vacatures gemiddeld langer dan zes maanden openstaan. Bij ‘handel, dienstverlening en non-profit’ is dit minder (12,5%). Bij één op de zes (17%) West-Vlaamse kmo’s staan vacatures zelfs langer dan een jaar open (gemiddeld is dit 8%).

Een derde van kmo’s wil aanwerven in Q4

De plannen om aan te werven blijven stabiel. Meer dan één op de drie kmo’s (33,6%) wil aanwerven. Al acht kwartalen op rij schommelt dit percentage rond één derde. Er is geen significant verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De verschillen onderling zijn relatief klein, met Oost-Vlaanderen (35,8%) en Limburg (29,2%) als uitersten.