Sneltests voor essentiële bedrijven

14 januari 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Sneltests voor essentiële bedrijven

Voor de komende twee weken komen 40.000 sneltesten ter beschikking voor een 20.000 werknemers in een 50-tal essentiële bedrijven.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits start met een sneltestenbeleid bij essentiële bedrijven. Dat gaat bijvoorbeeld over bedrijven in de elektriciteitssector, de havens, de (petro)chemische sector, de farmaceutische sector, de voedingssector, … In een eerste fase worden er in 40.000 sneltesten voorzien voor een 50-tal bedrijven, waarmee 20.000 werknemers getest kunnen worden. De bedrijven krijgen die sneltesten gratis van de Vlaamse overheid. Na twee weken volgt er een evaluatie.

Teststrategie

De sneltesten worden ingezet voor het testen van mensen in functies die niet snel te vervangen zijn, die onmisbaar zijn in het bedrijf én waarvoor telewerk onmogelijk is. Werknemers in een kritische functie die een hoogrisico-contact hebben, worden getest op dag 1. Als dat resultaat negatief is, kan hij of zij aan de slag blijven, maar moet ondertussen in de privésfeer wel in quarantaine gaan. Drie dagen later volgt een nieuwe sneltest en op dag 7 volgt een PCR-test. Als de werknemers op een van de testen positief test, moet hij of zij onmiddellijk in isolatie.

De werkgever zal aan de werknemers die volgens deze strategie worden getest, een attest afleveren waarop staat dat zij een kritische functie uitvoeren in een essentieel bedrijf. Met dit attest kan de werknemer de woon-werkverplaatsing doen.