Rommel in, rommel uit. Ook als die digitaal geserveerd wordt

29 juli 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Rommel in, rommel uit. Ook als die digitaal geserveerd wordt

Slechte communicatie blijft slechte communicatie. Welke digitale tools je ook inzet om die te verspreiden, je blijft vooral méér rommel verspreiden, zo betoogt Gerry McGovern.

Economen breken zich al decennia het hoofd over de beperkte productiviteitsstijging die we vandaag nog altijd kennen. De opkomst van digitale communicatiemiddelen schiep nochtans hoge verwachtingen. In zijn recent boek ‘World Wide Waste’ citeert Gerry McGovern een aantal studies en concludeert daaruit dat die langverwachte productiviteitsstijging er niet zal komen. Tenzij we iets doen aan de kwaliteit van onze communicatie. Ondanks beloften van techies, faciliteert communicatietechnologie vooral het volume. Niet de kwaliteit.

Kwaliteit

In zijn analyse betoogt hij dan ook dat we te veel aandacht besteden aan digitale technologie, ten koste van aandacht voor kwaliteit. Die laatste realiseer je vooral via gedrag, gerichtheid op samenwerking en andere aspecten van bedrijfscultuur. Hij geeft het voorbeeld van e-mail. Aanvankelijk liet e-mail ons toe om sneller te communiceren, maar we liepen al snel vast in een stortvloed aan mails. McGovern verwijst naar studie waaruit blijkt dat zelfs ceo’s het meeste tijd verliezen aan e-mail, terwijl ze dat toch tot hun minst belangrijke activiteit kwalificeren. En wat was onze reactie? Betere communicatie? Betere mails? Neen. Ons antwoord was meer en andere technologie. Met slack, Teams of G Suite zou de kwaliteit van onze communicatie verbeteren. Dankzij artificiële intelligentie zou dat als het ware vanzelf gaan. Helaas. Ondertussen slacken we ons te pletter, maar van productiviteitssprongen is vooralsnog niet veel te merken. Wel van stresspieken. De software is gemaakt om altijd en overal actief te zijn, het menselijke brein is dat zeker niet. Digitale kanalen en contentplatformen verhogen vooral het volume. En bereikt on om het even waar en wanneer. Wat ook alweer niet bevorderlijk is voor de kwaliteit.

Ecologie

Die productiviteit kan wél gaan stijgen, maar dan door beter te communiceren. Mensen moeten dat leren. Organisaties moeten zorgen dat het teamwerk verbetert. Bovendien moet de organisatiecultuur ook stimuleren dat er samengewerkt wordt. In een cultuur die intrinsiek niet gericht is op samenwerking, bijvoorbeeld omdat medewerkers afgerekend worden op persoonlijke prestaties, zal die samenwerking niet plots opbloeien door de introductie van een nieuwe tool of een nieuwe app.

Gerry McGovern bekijkt deze problematiek overigens vanuit een veel breder perspectief, namelijk het ecologische. Digitale kanalen verbruiken ook energie. ‘Digital is physical’ zo sakkert McGovern. Gigantische communicatiestromen eisen gigantisch veel energie. De titel ‘World Wide Waste’ slaat dus niet alleen op de verspilling van onze tijd en aandacht, maar ook op die van onze omgeving.

Gerry McGovern, World Wide Waste