Potentieel voor thuiswerk sterk onderbenut in Duitsland

4 maart 2021
Potentieel voor thuiswerk sterk onderbenut in Duitsland

In Duitsland werkte slechts een 30 procent van de medewerkers van thuis gedurende februari. Nochtans was dat verplicht sedert januari in het kader van de bestrijding van het coronavirus. 56 percent van het potentieel voor thuiswerk bleef onbenut door bedrijven en werknemers.

Dat concludeert alvast Jean-Victor Alipour, mede-auteur van een studie van het Duitse onderzoeksinstituut IFO. De studie pleit ervoor om de verplichting om van op afstand te werken, niet te beperken tot bedrijven, zoals vandaag. Net als in Frankrijk en België zouden ook medewerkers daartoe moeten worden verplicht. Vandaag zijn medewerkers in Duitsland daar alleen toe verplicht als hun werkgever hen daarom verzoekt.

Misschien kan men het voor bedrijven aantrekkelijker maken om werken op afstand aan te moedigen, zo suggereert de studie, door een plafond te zetten op het aantal medewerkers dat aanwezig mag zijn op kantoor. Een andere piste is fiscale stimulansen voor zij die de optie hebben om van thuis uit te werken.

Vandaag kunnen werknemers die van thuis uit werken 5 euro per dag aftrekken tot maximaal 600 euro van hun belastingen. “Maar dat is alleen bedoeld om kosten te dekken, niet als incentive,” zo zegt Alipour.

In de dienstensector werkt vandaag zo’n 40 percent van thuis, wat wellicht te danken is aan de organisatietypes en de jobprofielen, zo vermoedt Alipour. In de groothandel werken zo’n 24 percent van op afstand; productie telt een 22 percent thuiswerkers; de bouw een 10 percent en kleinhandel net iets minder dan 10 percent.

Het aandeel thuiswerkers in kleine bedrijven en in kmo’s is veel kleiner dan in grote bedrijven. In de industrie bijvoorbeeld werkt bijna 1 op 3 van thuis in grote bedrijven, in kmo’s minder dan 1 op 4.

Voor de coronaviruscrisis was werken van op afstand ook al veel algemener verspreid in grote bedrijven.

“Remote-Working Potential Still Not Fully Exploited” by Jean-Victor Alipour, Oliver Falck, Andreas Peichl, and Stefan Sauer; in: ifo Schnelldienst digital 6/2021.