Politieke impasse weegt op aanwervingen

6 januari 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Politieke impasse weegt op aanwervingen

Eén op de drie kmo's plant aanwervingen in Q1. Het zouden er meer zijn, maar de politieke impasse weegt op hun intenties.

Een en ander blijkt uit de 38e tewerkstellingsenquête in opdracht van hr-dienstenverlener SD Worx bij 626 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken in december 2019.

Dubbel aantal kmo’s voelt impact van politieke situatie

Zes maanden na de eerste meting in juni stelt SD Worx een verdubbeling vast van de kmo’s die aangeven dat de politieke situatie een impact heeft. Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx, zag al in september een eerste stijging van het aantal kmo’s dat een impact ziet op de tewerkstellingsplannen. "Dit zet zich nu verder door: van een twee op de tien kmo's naar vier op de tien.”

Een derde van kmo’s wil aanwerven in Q1

De plannen om aan te werven blijven stabiel. Meer dan één op de drie Belgische kmo’s (36,4%) wil aanwerven. Al negen kwartalen op rij schommelt dit percentage rond één derde. Er is geen significant verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Wat met doelgroepvermindering?

“Een nieuwe federale regering staat voor de uitdaging om de werkzaamheidsgraad te verhogen en kan daartoe maatregelen treffen", zegt Annelies Rottiers van SD Worx. "We weten nog niet of er een verlenging of uitbreiding komt van de versterkte ‘doelgroepvermindering eerste werknemer’ in het kader van de tax shift. Wat we wél weten is dat 2020 het moment is om zeker nog te genieten van deze levenslange vrijstelling van patronale basisbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer. De maatregel werd gelanceerd in januari 2016 maar loopt voorlopig slechts voor aanwervingen tot 31 december 2020.”