Nudging maakt verschil voor gedragsverandering

2 april 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto HOGENT - Luk Monsaert
Nudging maakt verschil voor gedragsverandering

Wie medewerkers subtiel wil aanzetten tot bepaald gedrag, kan zich laten inspireren door een experiment aan HOGent. Het leert ons dat een doelgroep informeren niet volstaat en dat nudging het verschil kan maken. Opmerkelijk: dat gebeurt niet altijd op dezelfde manier voor mannen en vrouwen.

Dr. Katrien Meert, HOGent-expert in gedragspsychologie, deed een onderzoek naar handhygiëne bij studenten van HOGent. Daaruit bleek dat nudging de studenten duidelijk stimuleerde om de handen meer te wassen na toiletgebruik.

De nudgingtechniek bestond uit posters met een welbepaalde framing die de studenten in de toiletten via slogans aanzetten om hun handen te wassen (framing is een techniek waarmee mensen worden beïnvloed door de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt).

Boodschappen voor vrouwen en voor mannen

De boodschappen op de posters waren voor de vrouwentoiletten anders dan voor de mannentoiletten. Eerder onderzoek in toiletten van shops langs de snelwegen in Engeland leert immers dat vrouwen meer gestimuleerd worden door boodschappen die ons herinneren aan wat we al wisten (bv. ‘Water doodt geen bacteriën, zeep wel’), terwijl mannen zich veeleer aangesproken voelen door slogans die een ontradend karakter hebben en/of inspelen op afschrikking (bv. ‘Zeep het af of eet het later op’).

De plaats van de posters was eveneens van belang, zegt Katrien Meert: “De boodschappen werden bewust in de toiletten verspreid, zodat ze zichtbaar waren op het moment dat de studenten hun handen moesten wassen. Als posters op andere plaatsen op de campus waren opgehangen, zou het effect veel beperkter geweest zijn, omdat het just-in-time principe zeer belangrijk is bij deze techniek.”

Bron: HOGENT krikt handhygiëne op met nudgingexperiment