Nood aan individuele accenten in het algemene verloningsbeleid

1 oktober 2020
Tekst
Partner Content
Nood aan individuele accenten in het algemene verloningsbeleid

Een cafetaria die geen kant-en-klare maar in huis bereide maaltijden serveert, heeft de meeste slaagkansen. Dit principe geldt evenzeer voor een cafetariaplan: geen eenheidsworst maar een plan met de grootste zorg in huis bereid, werpt vruchten af.

De toegenomen individualisering van onze maatschappij confronteert onze werkgevers met een onmiskenbare roep naar individualisering op de werkvloer. Flexibele verloningsplannen, ook cafetariaplannen genaamd, leggen juist dit individuele accent. De werknemer heeft een keuzemenu aan loon- en arbeidsvoorwaarden, net zoals hij naar keuze consumeert in een cafetaria met zelfbediening.

(Niet) kiezen is ook een keuze …

Belang van goede rechtvaardiging

Uit de praktijk blijkt dat niet de besparing op bijdragen, maar diverse andere redenen bedrijven kunnen aanzetten tot een flexibel loonbeleid:

  • Betrokkenheid van medewerkers. Niet enkel om aantrekkelijk te zijn in de zoektocht naar juiste profielen, maar al evenzeer om de eigen medewerkers gemotiveerd aan boord te houden.
  • Meer coherentie in de wirwar van verloningselementen die doorheen de jaren in het loonbeleid zijn binnengeslopen.
  • Mobiliteitsoverwegingen. Het mobiliteitsbudget biedt niet voor iedere medewerker een alternatieve mobiliteitsoplossing. De bedrijfsfiets is populairder dan ooit en is een duw in de rug van het groene imago van een onderneming.

Schrijf de bedrijfseigen beweegredenen klaar en duidelijk uit en wees consequent in de communicatie naar alle stakeholders toe.

De juridische toets doorstaan

Door foute motivatie en een slechte analyse bij de invoering van een cafetariaplan, zijn sommige bedrijven in het verleden tot de orde geroepen in rechtszaken en bij regularisatie door de RSZ. Een degelijk plan vergt dus voorstudie en inzicht in de organisatie.

Steeds meer bedrijven kloppen bij AGORIA aan om een mobiliteits- of cafetariaplan op een duurzame en juridisch onderbouwde manier op te stellen. Een correct plan moet fitten binnen zowel de sectorale bepalingen als de bestaande bedrijfsakkoorden. En dit vereist maatwerk.

In een gedegen flexibel verloningsplan moeten fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht in synergie leven. Hoe implementeren staat niet beschreven in één simpel handboek of wet. De Loonbeschermingswet, de Anti-discriminatiewetgeving, de Arbeidsovereenkomstenwet en de hiërarchie van de rechtsbronnen komen om de hoek kijken. Ook nieuwe voordelen dringen zich op vanuit de werkvloer. Denk maar aan de vraag van medewerkers tijdens deze coronatijden naar een extra computerscherm of bureaustoel thuis. het statuut van dergelijke “new benefits” dienen eerst voldoende met RSZ en fiscus afgestemd.

Communicatie vóór participatie

Niet geheel ten onrechte vreest HR voor extra workload. Een cafetariaplan staat of valt nl. bij transparante communicatie naar de medewerkers toe. Werknemers bewuste keuzes laten maken – niet deelnemen is evenzeer een keuze - met kennis van zaken is een absolute voorwaarde als men een cafetariaplan alle levenskansen wil geven.

Om HR technisch te ondersteunen heeft AGORIA een online webapplicatie uitgewerkt, FLEXYOO genaamd. “FLEXibility from HR to YOU, so YOU can choose”. Medewerkers maken zelf een login aan en krijgen zo toegang tot de berekeningstool die de impact van gekozen voordelen weergeeft.

Wie het kleine eert…

In vele lidbedrijven loopt reeds een fietsleaseplan, als eerste aanzet naar een mobiliteitsplan of een ruimer cafetariaplan, zegt Eveline Lefever van AGORIA. Een flexibel verloningsplan introduceren met een beperkt aantal voordelen is de beste aanpak. Keuzestress weerhoudt medewerkers van deelname. Evalueer na afloop van ieder keuzemoment of de verwachtingen grotendeels zijn ingelost en stuur zo nodig bij.

Wat leert ons de praktijk ?

De bedrijfsfiets staat absoluut aan de top van meest gekozen voordelen, gevolgd door terbeschikkingstelling van ICT-devices en een - kleinere – bedrijfswagen. Vooral jonge medewerkers kiezen voor extra verlofdagen en het voordeel van terugbetaling van individueel pensioensparen – ook behapbaar voor kleinere budgetten – is ongeacht de leeftijd een klassieker.

De ingrediënten dus voor een gesmaakt cafetariaplan: een plan in lijn met de bedrijfsstrategie en het HR-beleid, passend binnen de juridische en sectorale grenzen en met een afgetoetst keuzemenu. Een plan op het lijf geschreven van de organisatie en met aandacht voor alle stakeholders is het enige plan dat op korte en lange termijn loont.

Overweegt u een fietslease-, mobiliteits-, of cafetariaplan, neem dan alvast een kijkje op: https://www.agoria.be/cafetariaplan-op-maat-met-Flexyoo/